الزامات راهبرد تجهیز رسانه ای در برخورد با فساد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

راهبرد تجهیز رسانه‌ای و الزامات موثر حاکم بر آن از جمله مهمترین راهکارهای مقابله کننده با معضل فساد سیاسی در کشورهای برخوردار از نظام‌های مردمی است. فرضیه این است که مردم آگاه از مسائل تاثیرگذار حکومتی نظارت و کنترل بهتری بر رفتار کارگزاران سیاسی خواهند داشت و ارتکاب فساد دشوارتر خواهد شد و رسانه در صدر این آگاه‌بخشی عمومی قرار دارد. سئوال اصلی نیز این است که برای تجهیز جامعه رسانه-ای در ایران جهت مقابله کارآ با پدیده فساد می‌بایست چه اصول و الزاماتی را لحاظ کرد؟ پژوهش با این علت یابی که عامل اصلی بروز فساد سیاسی ناآگاهی عمومی در خصوص این پدیده و پیامدهای آن است ورود رسانه را جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به هزینه‌های کلان فساد و شیوه‌های مواجهه با آن پیشنهاد می‌دهد و با طرح همه جانبه الزاماتی که می‌تواند جامعه‌ای رسانه‌ای را در این ارتباط توانمند سازد به هدف نوآورانه خود که بیان تخصصی، کامل و شفاف این موارد است می‌پردازد. الزامات نه گانه‌ایه همانند استقلال رسانه‌ای که مستلزم حمایت‌های تضمین شده قانونی از جامعه رسانه است، تخصص گرایی که به کشف و افشاء هر چه بهتر فساد بعنوان یک پدیده پیچیده و کمک به تدوین راهبردهای کلان مقابله با این کژروی می‌انجامد و تامین مالی مناسب رسانه‌ها که سبب بیان آزادانه و غیرمحافظه‌کارانه نظراتشان و عدم همکاری با باندهای فساد می‌گردد.  الزاماتی که هر یک به نوبه خود به ارتقا و توانمندی هر چه بهتر این راهبرد می‌انجامد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessities of Media Equipping Strategy for Combating Political Corruption in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Mohammadi 1
  • Seyed Mohammad Masoumi 2
1 Tehran University Professor
2 Faculty Member of Medical Sciences of Hamedan University
چکیده [English]

The Strategy of Media Equipping and its necessities are among the most important strategies to deal with the dilemma of political corruption in countries with popular systems. The hypothesis is that people who are aware of influential government issues will have better monitoring and control over the behavior of political agents, and committing corruption will be harder and the media will be at the forefront of this general awareness. The main question is, what are the principles and requirements for equipping the media community in Iran to effectively deal with the phenomenon of corruption? The research suggests that the main reason for political corruption is public unawareness of the high cost of it and the methods of dealing with corruption, so it propose entering of the media as the main device of awaking about this phenomenon and its implications and with a comprehensive plan of requirements that can empower the media community in this regard, it seeks to realize its innovative goal, which is a full, professional, and professional presentation of these matters. Nine requirements, such as: the independence of the media, which requires legal protections of the media community; a specialization that seeks to better discover and disclose corruption as a complex phenomenon and help to formulate massive strategies to combat this dangers; and the proper financing of the media that promotes the free expression of their views and not cooperating with the gangs of corruption. The requirements that each in their turn contribute to the promotion and better vim of this strategy.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • political corruption
  • Media
  • media equipping
  • strategy