نظریه ی پخش و بازتاب های انقلاب اسلامی ایران بر افغانستان

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

چکیده

انقلاب اسلامی ایران به­عنوان "نخستین و بزرگ­ترین انقلاب مذهبی قرن بیستم میلادی" توانست منجر به درهم شکنندگی نظام­ تئوری و ساختاری در سطوح ملّی، منطقه­ای و جهانی شود. انقلاب 1357 ایران با ماهیتی اسلامی و بازتاب­های جهانی کوشید تا به ‌مثابه­‌ی یک الگوی انقلابیِ فرا سرزمینی به محیطی گیرا و تأثیرگذار برای کشورهای مسلمان و غیرمسلمان جهان مبدل گردد. ازاین­‌رو، پژوهش حاضر بر اساس نظریه پخش که الگوی نظری مناسب برای واکاوی بازتاب­ انقلاب­های فرا ملّی است، این سؤال را طرح نموده که کدام ‌یک از کشورهای اسلامی بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی ایران پذیرفته است؟ فرضیه­ی این پژوهش بدین شرح است که افغانستان نخستین کشور در بین کشورهای اسلامی بوده که بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی ایران پذیرفته است. نتایج یافته­های نوشتار حاکی از آن است که علاوه­ بر عوامل داخلی، دخالت­ قدرت­های منطقه­ای و فرامنطقه­ای یکی از موانع اصلی نفوذ هرچه بیشتر انقلاب اسلامی ایران در افغانستان بوده است. تحولات اخیر به­ویژه تشدید حضور نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان بر صحت این ادعا می­افزاید و از نظر نگارندگان مقاله­، این کارشکنی­ها ادامه داشته و بیگانگان هیچ­گاه دست از خدشه­دار کردن چهره انقلاب اسلامی ایران در افغانستان برنخواهند برداشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theory of dissemination and the reflections of the Islamic Revolution of Iran on Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Ali Ashraf Nazari 1
  • Naser Yousef Zehi 2
1 Associate Professor of Political Science University of Tehran
2 M.A’s student at Birjand University
چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran, as "the first and greatest religious revolution of the twentieth century," could led to the collapse of the theoretical and structural system at the national, regional and global levels. The Islamic Revolution of 1979, with Islamic nature and global reflections, has tried to transform itself into a trans-regional revolutionary model to become and influential environment for Muslim countries and non-Muslims ones alike. Therefore, the present study is based on the theory of dissemination, which is a theoretical model suitable for the reflection of transnational revolutions, and has asked the question “which of the Islamic countries has received the most influence from the Islamic Revolution of Iran?” The hypothesis of this study is that Afghanistan is the first country among the Islamic countries that has received the most impact from the Islamic Revolution of Iran. The results indicate that, in addition to internal factors, the interference of regional and trans-regional powers has been one of the main obstacles to the Islamic Revolution of Iran's influence in Afghanistan. Recent developments and in particular the escalation of the presence of US troops in Afghanistan, add to the veracity of this claim, and according to the writers of the article, these sabotages continue and foreigners will never stop disesteeming the Islamic Revolution’s façade in Afghanistan.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • dissemination theory
  • Islamic Revolution of Iran
  • Afghanistan
  • Religion
  • mujahedin
  • Soviet aggression