جامعه شناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی سنتی در انقلاب مشروطه مطالعه موردی: بازاریان

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه رازی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه رازی

چکیده

نیروهای اجتماعی سنتی همواره نقش مهمی در جامعه و تحولات معاصر ایران داشته‌اند و به‌ویژه در جریان دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران مشارکتی فعالانه را نشان داده‌اند. در این میان، بازاریان از جمله نیروهای اجتماعی سنتی جامعه ایران می‌باشند که به لحاظ جایگاه مهم خود در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نقش مهمی در دو انقلاب مذکور ایفا نموده‌اند. پژوهش حاضر به بررسی نقش بازاریان در انقلاب مشروطه از منظر جامعه شناسی سیاسی می‌پردازد و هدف آن تعمیق دانش سیاسی موجود در زمینه تحلیل میزان و چگونگی تأثیرگذاری این نیروی اجتماعی سنتی در این تحول سیاسی ـ اجتماعی عمده تاریخ معاصر ایران می‌باشد. بدین ترتیب، سوال اصلی که این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای آن می‌باشد، عبارتست از اینکه بازاریان به عنوان یک نیروی اجتماعی سنتی تأثیرگذار، چه نقشی در انقلاب مشروطیت ایران ایفا نموده‌اند. یافته‌های این پژوهش در نهایت نشان می‌دهند که بازاریان با بهره‌گیری از نفوذ اقتصادی، اعتبار اجتماعی و تاثیر گذاری سیاسی خود، در انقلاب مشروطیت حضور و نقشی تعیین کننده داشته‌اند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Sociology of Role of Traditional Social Forces in Constitutional Revolution Case Study: Merchants

نویسندگان [English]

  • Masud Akhavan Kazemi 1
  • Seyed Shamsoddin Sadeqi 1
  • Hamed Aqaii 2
1 Assistant Professor of Political Sciences at Razi
2 Graduate student of political science from Razi University
چکیده [English]

Traditional social forces have always played an important role in Iran’s society and its contemporary developments, and especially during the two constitutional and Islamic Revolutionary have shown an active participation. Meanwhile, merchants are among the traditional social forces of Iranian society who played an important role in the two revolutions because of their important position in the social, economic and political spheres. The present study investigates the role of merchants in the Constitutional Revolution from the perspective of political sociology, and aims to deepen the present political knowledge by analyzing the extent and manner of influencing of this traditional social force in this socio-political conversion of contemporary Iranian history. Thus, the main question that this research seeks to answer is that what a role merchants have played as a traditional social force in the Constitutional Revolution. The findings of this research show that merchants have played an important role in the Constitutional Revolution by exploiting their economic influence, social credibility and political influence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • merchants
  • traditional social forces
  • Constitutional Revolution
  • political sociology