نقش عوامل موثر بر سبک زندگی ایرانیان در راستای دستیابی به اهداف برنامه چشم انداز ایران 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

سند چشم انداز 1404 با هدف دستیابی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌ بخشی در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین­‌الملل در سال 1384 تدوین شد. اهداف این پژوهش در دو جهت آینده پژوهی و گرایش سنجی  قابل توضیح است. اهداف آینده پژوهی آن به بررسی الزامات و ضروریات تغییرات سبک زندگی ایرانیان در راستای تحقق بهتر اهداف توسعه­ای چشم انداز ایران 1404 از دیدگاه نخبگان می­پردازد و به روش دلفی انجام می­شود. و در بعد گرایش سنجی، الزامات تغییر سبک زندگی ایرانیان با شاخص­ها و پیش فرض­های طراحی شده توسط محقق، در قالب طیف لیکرت و پرسشنامه بسته 23 سوالی مورد سنجش دانشجویان نخبه مقطع ارشد و دکترا قرار گرفت. شش شاخص اصلی پژوهش که با دو روش فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند عبارتند از:1. «قانون مداری»  2. «وجدان کاری و پایبندی به اخلاق» 3. «دلبستگی ملی»  4. «عقلانیت و داشتن روحیه علمی» 5. «داشتن نگاه بین­المللی» 6. «توجه به ساختارهای آموزشی». با دقت در نتایج تحقیق در پیمایش دانشجویان چنین به نظر می­رسد که از نظر دانشجویان با اطمینان 95 درصد  تمام این شش شاخص نقش بسیار زیادی در تحقق اهداف چشم انداز 1404 دارند. نتایج مرتبط با بخش دلفی عمدتا توصیفی و تحلیلی می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.The Role of Factors Affecting the Iranian Lifestyle in Achieving the Objectives of the Vision Program of Iran 2025

نویسندگان [English]

  • Jala Derakhsheh 1
  • Meysam Safaiyan 2
1 Professor of Political Science, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Cultural Policy, Research Institute for Cultural and Social Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

The 2025 vision document, aimed at bringing the Islamic Republic of Iran to the first economic, scientific and technological power in the region with Islamic and revolutionary identity, inspirational to the Islamic world and having a constructive and effective interaction in international relations was designed in 2005. The objectives of this research can be explained in two directions: future-research and orientation-research. The goals of its future-research are to study the requirements and necessities of changes in Iranian lifestyle in order to better meet the development goals of the Vision 2025 from the viewpoint of the elites which is done by the Delphi method. In the orientation-research dimension, the requirements for changing lifestyle of Iranians with the indicators and assumptions designed by the researcher in the form of a Likert scale and a questionnaire of 23 questions which were assessed by senior and PhD students. Six of the main research indicators analyzed by the two methods included: 1- "Constitutionalism" 2- "having work conscience and ethics" 3- "National affection" 4 - "Rationality and scientific spirit" 5 - "Having an international outlook" 6- "Attention to education structures". If we consider carfully the results of the student survey, it seems that, in the view of students, 95 percent of all these six indicators are very important for realizing the goals of the vision 2025. The results of the Delphi examination are mainly descriptive and analytic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vision 2025
  • Lifestyle
  • Development
  • Delphi
رهنورد ، فرج اله (1361). الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم انداز 140. نشریه چشم انداز مدیریت دولتی :   تابستان 1390 , دوره  2 , شماره  6 ; از صفحه 43 تا صفحه 58 .
2. سریع القلم، محمود. (1385). عقلانیت وتوسعه یافتگی ایران. تهران: فرزان روز.
3. شاهعلی زاده، سوره؛ هاشمی، شهناز (1394).  بررسی میزان شناخت کارشناسان فرهنگی از اهداف فرهنگی سند چشم انداز 1404 و رابطه آن با احتمال تحقق اهداف فرهنگی سند، نشریه راهبرد اجتماعی فرهنگی، دوره  5 , شماره  17 ; از صفحه 205 تا صفحه 219 .
4. حاجیانی، ابراهیم. (1384). تحلیل جامعه شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه. تهران: نشر تمدن ایرانی.
5. حق پناه، رضا. (1377). جایگاه قانون و قانونگرایی در قرآن. مجله اندیشه حوزه, ص. 254 255.
6. طالبیان، سید امیر؛ ساروخانی، باقر.(1381). وجدان کاری و عوامل اجتماعی موثر بر ان. مجله جامعه شناسی ایران دوره چهارم, ص. 162-188.
7. فقیهی، مهدی؛ معمارزاده، غلامرضا. (1394). مدل توسعه دولت الکترونیک در ایران 1404. نشریه  مدیریت فناوری اطلاعات :   بهار 1394 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 125 تا صفحه 142.
8. فعلی، سعید؛ پزشکی راد، غلامرضا. (1391). تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب نظران. نشریه روستا و توسعه :   پاییز 1391 , دوره  15 , شماره  3 ; از صفحه 21 تا صفحه 39 .
9. لنگرودی، محمد جعفر. (1380). ترمینولوژی حقوق (جلد 11). تهران: کتابخانه گنج دانش.
10. مصباح، محمد تقی. (1375). حکومت اسلامی و ولایت فقیه (جلد 4). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
11. معید فر، سعید. (1377). بررسی اخلاق کار و وامل فردی و اجتماعی موثر بر آن. تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی.
12. نادری خورشیدی، علیرضا؛ فقیه، هادی. (1391). مدیریت محلی مطلوب در افق 1404. نشریه راهبرد زمستان 1391 , دوره  21 , شماره  65 ; از صفحه 371 تا صفحه 391.
13. نصابیان، شهریار؛ قویدل، صالح. (1387). پیش بینی سهم اشتغال بخش های عمده اقتصادی کشور در چشم انداز 1404. نشریه اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه) :   پاییز 1387 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 9 تا صفحه 23 .
14. یگوروا، ریچارد کاتم. (1379). نفت ایران، جنگ سرد و بحران آذربایجان. (ک. بیات, مترجم) تهران: نشر نی.
15. یوسفی، امیر. (1393). جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرایند توسعه پایدار. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
16. koening, nadja. (2006). construction of national identity and national attachments of germans in the intercultural context. Michigan: Eastern Michigan University.
17. Nash, Ronald (1982) the world of god and the mind of man. presbyterian and reformed publising company.ISBN-10: 0875523544. 138 pages.