تحلیل گفتمان آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون رابطه ایران با ایالات متحده

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گفتمان آیت‌الله خامنه‌ای برآمده از خوانشی از اسلام، گفتمان انقلاب اسلامی و امام خمینی+ است. این گفتمان در حوزه سیاست خارجی، خرده‌گفتمان‌هایی را تحت تأثیر قرار داده است که یکی از آنها در مورد رابطه با آمریکاست. در این مقاله نگارندگان تلاش دارند تا با استفاده از تحلیل گفتمان به عنوان روش تحلیل و چارچوب تئوریک که متأثر از اندیشمندانی چون لاکلائو و موفه است، موضع آیت‌الله خامنه‌ای را در مورد رابطه با آمریکا بررسی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Ayatollah Khamenei's Discourse about Iran-US Relation

نویسندگان [English]

  • Hadi Ajili 1
  • Ali Esma'ili Ardekani 2
  • Mostafa Yaqinipour 3
1 Assistant Professor of University of Allame Tabataba'ee.
2 PhD Student of International Relations, University of Allame Tabataba'ee
3 PhD Student of Political Sciences, University of Allame Tabataba'ee
چکیده [English]

Ayatollah Khamenei's discourse is derived from an interpretation of Islam, discourse of Islamic revolution and Imam Khomeini. Discourse in foreign policy has influenced sub-discourses, one of which is about relations with US. Applying discourse analysis as theoretic framework adopted from thinkers such as Laclau and Mouffe, authors of this article try to study Ayatollah Khamenei's stance about relations with US.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Islamic Revolution
  • Discourse
  • US
  • Ayatollah Khamenei