جریان‌شناسی فکری ـ سیاسی هزاره‌ها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آن

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

جریان‌شناسی فکری ـ سیاسی هزاره‌ها علی‌رغم اهمیت و ضرورتی که دارد، پروژه‌ای پیچیده همراه با محدودیت‌های بسیار است. یافته‌ها نشان می‌دهد که جریانات هزاره در چهار فراز تاریخی اهمیت پژوهشی زیادی دارند. اول؛ جریانات انقلابی و استقلال‌طلبانه‌ای که از دوران امارت دوست‌محمدخان تا سلطنت شاه امان‌الله در هزاره جات به وقوع پیوست اما همه آن ناکام ماند. دوم؛ جریانات ناسیونالیست چپ‌گرایی که عمدتاً در دهه 1970 شکل گرفت. سوم؛ جریانات اسلام‌گرایی که متأثر از انقلاب اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی+ که در دوران جهاد علیه شوروی و حکومت مارکسیستی به وجود آمدند. و چهارم جریان اسلام‌گرا ـ ملی‌گرای حزب وحدت که اوج فعالیت آن پس از پیروزی مجاهدین بود. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Political-Ideological Currents in Hazarajat and Islamic Revolution of Iran's Impact There

نویسندگان [English]

  • Hussein Zahmatkesh 1
  • Amanollah Shafa'ee 2
1 Member of Scientific Board, Faculty of Law and Political Science University of Tehran.
2 MA in Political Sciences.
چکیده [English]

Despite its importance and necessity, studying politico-ideological currents of Hazarajat is a complex project with numerous constraints. Findings indicate that currents in Hazarajat in four historic periods are of great research value. First, revolutionary and freedom seeking currents which happened from the rule of Doost Mohammad Khan up to the rule of Shah Amanollah in Hazarajat but all failed. Second, nationalist leftist currents mainly formed in 1970s. Third, Islamist movements influenced by Islamic revolution of Iran and Imam Khomeini's thoughts that were formed during jihad against USSR and Marxist government. And fourth, Islamist-nationalist current of Wahdat [unity] party whose activities culminated following the victory of mujahedin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazarajat
  • Islamic Revolution of Iran
  • Shiite
  • nationalist current
  • Islamist current
  • Islamic Unity party
  • Islamic Republic of Iran