نگاهی به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر ترکیه با استفاده از نظریه پخش

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش، تلاش بر آن است تا با استفاده از نظریه پخش، تحلیلی بر تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشور ترکیه داشته باشیم. در این راستا، ترکیه به عنوان مقصد و حوزه پخش از حیث محیط پذیرا و ناپذیرا مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع پخش که همان انقلاب اسلامی ایران است در عرصه‌های مختلف مطالعه شده و انواع پخش نیز توضیح داده شده است. سرانجام با تأیید تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر ترکیه، به این نتیجه رسیدیم که نقش اسلام در صحنه اجتماعی و سیاسی ترکیه در آینده افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glimpse at Islamic Revolution of Iran's Influence on Turkey through Diffusion Model

نویسندگان [English]

  • Ali Sharifi 1
  • Abrahim Barzegar 2
1 Assistant Professor, University of Allame Tabataba'ee.
2 Professor, University of Allame Tabataba'ee
چکیده [English]

Applying diffusion model, this article tries to provide an analysis of the influenced exerted by Islamic revolution of Iran on Turkey. In line with this, Turkey, as the destination and area of diffusion, has been studied in terms of adaptive and non-adaptive environment. Subject of diffusion namely Islamic revolution of Iran has been studied in different fields. Different types of diffusion have been explained as well. Finally having confirmed impacts of Islamic revolution of Iran on Turkey, it has been concluded that Islam's role in social and political arenas in Turkey will increase in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Turkey
  • Islamic Revolution
  • diffusion model