بررسی تفسیر سیاسی واژه‌ها و مفاهیم قرآنی در انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

یکی از عرصه‌های مهم نگرش و دیدگاه امام خمینی+ که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در رفتار سیاسی ایشان داشته است، توجه به مباحث قرآنی و تفسیر سیاسی مختص به ایشان می‌باشد که در نوع خود بی‌نظیر است. این نوع نگاه، موضوعات قرآنی را در بطن حوادث جاری در نظام داخلی و نظام بین‌الملل قرار می‌دهد و برای موضوعات خارجی به تطبیق‌سازی متناسب با واژگان و مفاهیم قرآنی می‌پردازد که حالتی مرحله به مرحله را طی می‌کند. از تحلیل و تبیین واژگانی شروع و به مرحله تطبیق می‌رسد و در آخر به مرحله رفتار سیاسی متناسب با اصول قرآنی منجر می‌شود که در قالب مفاهیم و واژه‌های تعاملی و تقابلی منتشر می‌شود و به مرحله اصول‌سازی نیز منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Political Interpretations of Quranic Terms and Concepts in Islamic Revolution from Imam Khomeini's Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Kalantari 1
  • Alireza Daneshyar 2
1 Associate Professor, University of Tehran
2 PhD student of Islamic Revolution, Islamic Ma'aref University
چکیده [English]

A prominent field of Imam Khomeini's viewpoint that exerted a remarkable impact on his political behavior is his attention to quranic discussions and his one of a kind exclusive political interpretation. In this approach, quranic subjects are put into the heart of current events within internal system and international system to find comparatively appropriate quranic terms and concepts equivalent to external subjects in a sequential manner. In other words, it starts from etymology and continues to adaptation finally leading to a political behavior corresponding with quranic principles published in the form of interactive and conflicting concepts and terms. It also leads to a later stage to create principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • political interpretation
  • Islamic Revolution