رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

«ولایت فقیه»، از جمله نظریاتی است که در عصر غیبت درباره وضعیت سیاسی جامعه شیعی از سوی عالمان این گروه مذهبی ارائه شده و به رغم طرح اولیه چنین موضوعی در مباحث فقهی، مبانی کلامی آن نیز تا حدودی به طور همزمان در این مباحث مطرح و تبیین شده است. در تداوم این بحث‌ها، این سؤال مطرح می‌باشد که آیا ولایت فقیه یک مسئله فقهی است یا کلامی؟ و این مقاله نیز مفروض می‌دارد که این موضوع، هم یک مسئله فقهی و هم کلامی است و میان این دو، ملازمه وجود دارد، اما در اینجا با رویکرد کلامی به تبیین مسئله می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological Approach to Theory of Welayate Faqih

نویسنده [English]

  • Muhammad Mahdi Babapour
Member of Scientific Board at Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

Welayate Faqihi is among the theories proposed by Shiite scholars about the political status of Shiite community
during the age of occultation. Although this theory has first appeared in jurisprudential discussion, its theological
foundations have been concurrently brought up and explained in those discussions. In the continuation of
these discussions, a question is posed that whether the issue of welayate faqih is a jurisprudential issue or a
theological one. This article assumes that it is both jurisprudential and theological and that they are
interrelated. However, this issue is explained with a theological approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Welayat
  • Faqih
  • Theology
  • welayate faqih