نقد و بررسی دیدگاه ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

چکیده

تأثیر چشمگیر نظریه ولایت فقیه و نوپایی طرح آن و تراوش ذهنی اندیشمندان از سویی و هجوم فکری و فرهنگی بیگانگان برای ایجاد تردید و تزلزل در مبانی آن، از سوی دیگر، سبب طرح پرسش‌ها و شبهاتی در این زمینه گردید و ضرورت روشنگری بیشتر و نوپردازی قوی‌تر را نمایان ساخته است. از جمله شبهاتی که در این زمینه مطرح است، شبهه «ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی» است. در این مقاله ثابت شد، نه تنها ولایت فقیه با دموکراسی منافاتی ندارد بلکه در نوع خود، از بهترین نوع دموکراسی محسوب می‌شود و مدافع آزادی‌های معقول و مشروع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining and Criticizing the Theory of Incompatibility of Welayat-e Faqih and Democracy

نویسنده [English]

  • Ali Ja'farzade
Member of Scientific Board at Islamic Azad University, Qom
چکیده [English]

Remarkable influence of welayat-e Faqih and its novelty as well as innovative+ ideas by scholars on one hand and
intellectual as well as cultural attacks by aliens to question, doubt and shaken its foundations on the other hand, have created some questions in this field that requires more clarification and stronger innovation. Among these questions is the theory of "incompatibility of welayat-e faqih and democracy". This article demonstrates that welayat-e faqih is not incompatible with democracy and it is even one of the best democracies of its kind and defends rational and legal freedoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Welayat-e faqih
  • ruling of faqih
  • criticism of democracy