جامعه‌شناسی خواص و نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

با یک نگاه تاریخی و جامعه‌شناختی می‌توان گفت، در هر جامعه‌ای دو گروه خواص (نخبگان) و عوام (توده‌های مردمی) منشأ تحولات تاریخی در دوره‌های مختلف بوده‌اند؛ به گونه‌ای که هر پدیده تاریخی، حاصل نوع عملکرد این دو گروه و تعامل آنهاست. اما با توجه به مرجعیت خواص برای عوام و تأثیرپذیری گروه پیرو از پیشرو، توجه به عملکرد و نوع تفکر این دو دسته در انعقاد و شکل‌گیری فرایندهای تاریخی و سیاسی، امری حایز اهمیت خواهد بود؛ زیرا نوع عملکرد آنهاست که می‌تواند جامعه و حتی تاریخ را سعادتمند کرده و یا به تباهی و انهدام بکشاند. لذا عنصر اصلی در این امر، خواص هستند. دسته‌بندی مدل رفتار اجتماعی و سیاسی نخبگان و خواص سیاسی با توجه به نگرش‌ها، عقاید و روحیات و انگیزه‌های آن (بر اساس ادبیات دینی) موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociology of Political Elites in Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Yaqoob Tavakkoli 1
  • Elahe Khani Arani 2
1 Member of Scientific Board, Islamic Ma'aref University.
2 Ph.D Student of Teaching Islamic Ma'aref, Islamic Ma'aref University
چکیده [English]

From a historical and sociological viewpoint it can be stated that in every society two groups have been the source of historical developments in different eras: famous figures (elites) and ordinary people (public
masses); such that any historical phenomenon is a consequence of those two groups' performance and how
they interact. However, since elites are referred to as authorities and since followers are influenced by
pioneers, their performance and mindset in conception and formation of historical and political processes will be
an important issue to be taken into account; because their performance can make the society and even history a
blissful one. They may also cause the society or history to corrupt and decompose. Therefore the primary element
in this regard is elites. Categorizing models of elites' and political figures' social and political behavior with regard to their attitudes, beliefs, mentality and motives (based on religious literature) is the subject of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political elites
  • famous figures
  • political sociology of famous figures
  • to fall
  • to rise