وضعیت‌سنجی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی درآغاز دهه چهارم انقلاب: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه اسلامی امام صادق

چکیده

از آنجا که، یکی از اساسی‌ترین کارویژه حکومت‌ها، در قلمرو اقتصادی تبلور می‌یابد و همچنین مسائل و موضوعات اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با رفاه، معیشت، رضایت‌مندی شهروندان و عدم آن نیز با مقبولیت نظام گره خورده است. مقاله حاضر در صدد است تا قوت‌ها و ضعف‌های داخلی و فرصت‌ها و تهدیدات خارجی در حوزه مسائل اقتصادی مرتبط با سرنوشت جمهوری اسلامی را در سال‌های آغازین دهه چهارم انقلاب مورد کنکاش، شناسایی و در اختیار مسئولان، سیاست‌مداران، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران، مدیران عالی اقتصادی و جامعه علمی کشور قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Islamic Republic of Iran's Economic Status at the Beginning of Fourth Decade after Revolution: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

نویسنده [English]

  • Sadeq Salimi Bani
Assistant Professor, Imam Sadeq ('a) Islamic Research Academy
چکیده [English]

Since one of the primary tasks of a government is crystallized in the economic arena and since economic
issues are closely related with citizens' welfare, living and satisfaction, lack of which threatens the popularity of
system, the current article tries to investigate and identify domestic strengths and weaknesses as well as foreign
opportunities and threats in economic issues related with the destiny of Islamic republic of Iran during initial years
of fourth decade after revolution and hand the findings to officials, politicians, decision makers, high ranking
economic managers and scientific society of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Islamic Republic of Iran
  • Strength
  • weakness
  • opportunity
  • threat
  • Economy