جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

مقاله حاضر به بازخوانی نقش مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است و بر این باور است که در قانون اساسی از نظر هستی‌شناسی، حقیقت رأی مردم پذیرفته شده و از نظر معرفت‌شناختی نیز امکان وصول به آن حقیقت مورد تأکید قرار گرفته و از جمله در نحوه تعیین رهبر و مراقبت بر رهبری به آن واقعیت اجتماعی بخشیده است.
همچنین با اذعان به فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری در می‌یابد که اولاً باعث نظام‌مند کردن این نگرش و نهادینه کردن آن می‌باشد؛ ثانیاً نقش اطمینان و آرامش‌بخشی به جامعه را در شرایط بحرانی ناشی از فوت، کناره‌گیری و یا عزل رهبری را برعهده می‌گیرد و ثالثاً نقش و جایگاه بی‌بدیل آن را روشن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position and Importance of Assembly of Experts of the Leadership in the Constitution of Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Mohsen Qomi
Assistant Professor, Baqir ul-Ulum University.
چکیده [English]

The current article tries to review people's role in the constitution of the Islamic republic of Iran and believes
that in the constitution, people's right to vote has been ontologically recognized and it has been epistemologically secured. It has been socially implemented to elect and supervise the leader. By asserting the purpose of the establishment of Assembly of Experts of the Leadership, this article finds that, first, the assembly makes this approach organized and
institutionalizes it. Second, this assembly takes the responsibility to calm the society following a crisis caused by the demise, resignation or disposition of the leader and third, explains its unparalleled role and position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assembly of Experts of Leadership
  • public supervision
  • passive supervision
  • endorsed rulings [rulings that existed before and have been endorsed by Islam]
  • continuation of competence