الگوی نظام‌سازی ایران پس از انقلاب اسلامی؛ ارزیابی مردم سالاری دینی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظام‌ها، متشکل از نهادها، و نهادها متشکل از ساختارها هستند، ازاین‌رو تبیین یک الگوی نظام‌سازی نیازمند بررسی نهادها و ساختارهای موجود در آن است. هر تعریفی از مردم سالاری دربرگیرنده دو مبنای «مشارکت» و «رقابت» می‌باشد. «نهاد قانون اساسی» اصول متعددی را به منظور تضمین مردم‌سالاری و حاکمیت مردم اختصاص داده است. «مشارکت سیاسی» با استناد به «متدولوژی مورد اجماعِ ارزیابی دموکراسی» در این الگو محقق شده است، اما در سوی دیگر ضعف‌های «مقومات رقابت سیاسی» و «کثرت‌سالاری چارچوب‌مند»، چالشی است که این پژوهش متوجه این الگو می‌بیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of System Making in Post-Revolutionary Iran; an Evaluation of Religious Democracy in Iran

نویسندگان [English]

  • Muhammad Reza Majidi 1
  • Hadith Eqbal 2
1 Associate Professor of Tehran University
2 PhD of Political Sciences, Allameh Tabatabaíi University.
چکیده [English]

Systems are comprised of institutions and institutions are comprised of structures. To explain a model for system
making, one is first required to study institutions and their underlying structures. Any definition for democracy
includes two basic concepts i.e. "participation" and "competition". "The constitution" as an institution, has
reserved numerous principles to secure democracy and people's ruling. "Political participation" with reference to
"agreed upon methodology for the evaluation of democracy" has been implemented in this article.
However, this article believes that "elements promoting political competition" and "structured panocracy" are
challenges faced by this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Democracy
  • Islamic Revolution
  • system making
  • institution
  • Participation
  • Competition