مبانی حکمت متعالیه برای اداره امور انسان در تراز انقلاب اسلامی و تأملاتی آسیب‌شناسانه در توسعه غیر متألهانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سؤال اصلی در این نوشتار آن است که با توجه به مرکب بودن ساختار وجودی انسان از روح و بدن آیا سیاست و حکمت عملی متکفل امور او می‌تواند تک ساحتی و تک بعدی باشد؟ با توجه به این پرسش بنیادی و سؤال اصلی در مقاله پیش روی که اجمالاً پاسخ منفی را در پی دارد پیش فرض این پژوهش نیز بر این اساس استوار می‌باشد که انسان‌شناسی انقلاب اسلامی، سیاست و حکمت عملی غیر سکولار را برای اداره انسان ضروری می‌سازد و سنخ سکولار و غیر متألهانه آن فاقد پاسخی جامع به نیازهای چنین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundations of Transcendental Philosophy for the Handling of Human's Affairs in Islamic Republic of Iran's Proportions and Pathological Reflections about Non-Divine Development

نویسنده [English]

  • Mojtaba Zare'ee
Assistant Professor, Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

The main inquiry of this article is to find out whether politics and practical philosophy in charge of human's
affairs can be single-dimensional while he is naturally composed of body and spirit making him a complex
creature. Given this fundamental question and the main inquiry of the current article whose answer is more of a
negative one, pre-assumption of this article is based on this fact that Islamic revolution's approach toward
humans, makes non-secular practical philosophy and politics a necessity for the handling of human's affairs
while its secular and non-divine type does not provide a comprehensive solution for such needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendental philosophy
  • Islamic Revolution
  • Politics
  • practical philosophy
  • approach to human