بسترهای تحول رویکرد سیاسی روحانیت شیعه و تأسیس نظام سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دوره دکتری تاریخ انقلاب اسلامی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مهم‌ترین تحولات نهضت روحانیت ایران در طول دوره پهلوی می‌پردازد. پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که نهضت روحانیت ایران در اواخر دوره پهلوی به رهبری امام خمینی چگونه متحول شده؟ دیگری اینکه تحول در رویکرد سیاسی چه تأثیری در آینده نهضت داشته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد سیر تحولی نهضت روحانیت از سیاست‌گریزی یا عدم دخالت در سیاست با رهبری امام خمینی+ و با طرح دکترین ولایت فقیه به ضرورت دخالت در مسائل سیاسی تحول و تغییر یافته است. این تحول در نهایت موجب تأسیس و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران و تداوم آن شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grounds for the Transformation of Shiite Clerics' Political Approach and Establishment of a Political System

نویسندگان [English]

  • Abdollah Ata'ee 1
  • Behzad Qasemi 2
1 Member of the Scientific Board, Bu-Ali Sina University.
2 PhD student in the History of Islamic Revolution of Iran
چکیده [English]

The current article studies the most important developments in Iranian clerical movement during
Pahlavid era. An important question that is raised here is that how has Iranian clerical movement transformed at
the final stages of Pahlavid dynasty under Imam Khomeini's leadership? Another question is that what
were the impacts exerted by the change in political approach on the future of this movement? Findings of the
article indicate that clerical movement had transformed from anti-politics or non-participation approach to
necessity of engagement in political issues by Imam Khomeini's leadership and his doctrine of welayat-e
faqih. This change finally led to formation, establishment and sustainment of Islamic republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clerical movement
  • anti-political approach
  • political system
  • inclination toward politics
  • democratic system