جامعه‌شناسی سیاسی روحانیت (روند قدرت‌یابی روحانیت شیعه از انزوا تا کسب قدرت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فهم تاریخ سیاسی ایران و تحولات آن بدون در نظر گرفتن روحانیان شیعه به عنوان قدرتمندترین نیروی جامعه مدنی ایران امری ناممکن است. این مقاله به دنبال بررسی علل سیاسی شدن روحانیت شیعه در تاریخ ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی است؛ لذا ابتدا با نگاهی گذرا، جامعه‌شناسی سیاسی مذهب را توضیح داده و سپس با بررسی موضوع رابطه دولت و روحانیان به عملکرد سیاسی روحانیان شیعه در فاصله زمانی تشکیل دولت صفویه تا انقلاب اسلامی می‌پردازد. آنچه در اینجا مدنظر می‌باشد نه ذکر تحولات، بلکه دلیل تحول رفتار سیاسی روحانیان از انزوا تا قدرت‌یابی و با توجه به بستر اجتماعی آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Sociology of Clerics (The Trend of How Clerics' Gained Power from Reclusion to their Rise into Power)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Hazawei 1
  • Sadeq Mir Weisi Nik 2
1 Assistant Professor of Bu Ali Sina University.
2 MA in Political Sciences, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

It is impossible to understand Iran's political history and its developments without taking Shiite clerics into
account as the most powerful force within Iranian civil society. This article tries to find the reasons why Shiite
clerics became engaged in politics in Iranian history from the viewpoint of political sociology; therefore it has first
explained political sociology of religion in brief then, along with the study of the relations between clerics and
the state, it has covered Shiite clerics' performance in politics from Safavid era up to Islamic revolution. This
article is not concerned with developments but with reasons for the changes in clerics' political behavior fromreclusion to gaining power while having its social grounds in mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political sociology
  • clerics
  • political gap
  • social forces
  • gaining political power