راهکارهای درونی و بیرونی نظارت در حکومت اسلامی با تأکید بر آرای امام خمینی+

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی+ قزوین

2 کارشناس ارشد اندیشه سیاسی در اسلام

چکیده

این مقاله با تأکید بر آرای امام خمینی به بحث در مورد راهکارهای درونی و بیرونی نظارت در حکومت اسلامی پرداخته است. راهکارهای جامعی را در حوزه نظارت بیرونی از آرای ایشان استخراج کرده و به بحث گذاشته است. در این مقاله ضمن اشاره به راهکارهای درونی همچون تقوا، علم، عدالت و... به راهکارهایی که در حوزه نظارت بیرونی ارائه می‌شوند اشاره شده که تحت عناوین راهکارهای عمومی و ساختاری، مطرح خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Techniques for Internal and External Supervision in Islamic Government with an Emphasis on Imam Khomeini's Opinions

نویسندگان [English]

  • Yahya Fowzi 1
  • Hussein Baba'e 2
1 Member of scientific board, Imam Khomeini International University of Qazvin.
2 MA in Political Thought in Islam.
چکیده [English]

With an emphasis on Imam Khomeini's opinions, this article discusses techniques of internal and external supervision in Islamic government. It has extracted and discussed comprehensive techniques out of his opinions in the field of external supervision. While mentioning internal techniques such as piety, knowledge, justice etc. this article mentions techniques presented in the field of external supervision. These external techniques will be brought up under the title of general and structural techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Supervision
  • Islamic Government