رفتارشناسی سیاسی درباریان پهلوی و نقش آن در انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی

چکیده

این مقاله در نظر دارد با استفاده از روش تحلیل اسنادی، به بررسی مؤلفه‌های رفتار سیاسی درباریان پهلوی در دوره تاریخی 1342 تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 در چارچوب نظری آموزه‌های نهج‌البلاغه بپردازد. براین اساس، ابتدا دیدگاه امام‌علی× درباره شاخص‌های رفتار سیاسی حاکمان سیاسی مطرح و سپس مؤلفه‌های رفتار سیاسی درباریان پهلوی در مقایسه با دیدگاه امام‌علی× مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه، بیانگر این نکته است که ایجاد شرایط نامطلوب وابستگی، تبعیض، بی‌عدالتی و از‌بین رفتن فضای باز سیاسی، باعث نا‌مشروع شناخته شدن حکومت پهلوی و مطرح شدن ایدئولوژی جایگزین از سوی علما و در نهایت، گسترش روحیه انقلابی و اقدام علیه درباریان پهلوی شد که به نوبۀ خود، نقش مؤثری در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Political Behavior of Pahlavi Courtiers and its Role in Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Zahed Gaffari Hashjin 1
  • Mahnaz Ganbari Haram Abadi 2
1 Assistant professor, Shahed University
2 MA student in Sociology of Islamic revolution
چکیده [English]

Using document analysis method, this article tries to investigate components of Pahlavi courtiers' political behavior from 1964 up to the victory of Islamic revolution in 1979 in the theoretical framework of Nahjolbalaga teachings. On this basis, first Imam Ali's (peace be upon him) viewpoint about the indexes of political rulers' political behavior has been presented and then components of Pahlavi courtiers' political behavior compared to Imam Ali's (peace be upon him) have been investigated. The results indicate that the creation of undesired conditions like dependence, discrimination, injustice and removal of open political atmosphere made Pahlavi regime be recognized as an illegitimate regime and led to the proposal of an alternative ideology by ulema [religious scholars]. This finally led to the expansion of revolutionary morale and action against Pahlavi courtiers which in turn played a pivotal role in the formation and victory of the Islamic revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • study of political behavior
  • Elites
  • Pahlavi courtiers
  • Islamic Revolution of Iran