بیداری اسلامی و راه‌های تداوم آن (با بهره‌گیری از تجربیات انقلاب اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران.

چکیده

در این پژوهش با هدف کنکاشی در موضوع بیداری اسلامی و تداوم آن، به معرفی ویژگی‌ها و چگونگی وقوع انقلاب دینی و موفقیت آن و معرفی آرمان‌ها و رهبری انقلاب اسلامی به عنوان نمونه کامل بیداری اسلامی پرداخته شده و در پایان، نه مورد از مهم‌ترین راه‌های تداوم بیداری اسلامی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Awakening and Ways for its Continuation (Benefitting from Experiences of Islamic Revolution of Iran)

نویسنده [English]

  • Mostafa Malakootian
Professor of Tehran University.
چکیده [English]

Aimed at exploring Islamic awakening and its continuation, this article introduces characteristics of a religious revolution, its success and how it occurs. Islamic revolution of Iran and its aspirations and leadership has been studied as a comprehensive example. Finally nine methods have been introduced out of the most important methods to continue Islamic awakening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • social force
  • Political Power
  • revolutionary aspiration
  • religious revolution
  • revolutionary institutions
  • Independence