صورت‌بندی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خوانش‌های موجود در این حوزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی+ قزوین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

سؤال اصلی مقاله این است که مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه صورت‌بندی شده است؟ فرضیه مطرح این است که حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرماسیونی متفاوت، منحصربه فرد و نوین دارد و دارای صورتبندی دوگانه و طولی است؛ به طوری که از یک سو حاکمیت الهی و موازین اسلام را به عنوان اساس و زیرساخت حاکمیت و حکومت‌داری پذیرفته است و از سوی دیگر در طول این حاکمیت الهی، به مبانی جمهوریت و حاکمیت ملت ارزش نهاده و آن را در قالب موازین اسلام صورت‌بندی کرده است و حاکمیت دوگانه الهی ـ مردمی را موجودیت بخشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Configuration of Authority in the Constitution of Islamic Republic of Iran and Existing Interpretations

نویسندگان [English]

  • Muhammad Rahim Eivazi 1
  • Seyyed Hesamoddin Bobgore 2
1 Associate professor, Imam Khomeini (PBUH) International University of Qazvin
2 MA student in political sciences
چکیده [English]

The main question of this article is how authority has been configured in the Constitution of Islamic Republic of Iran. The proposed hypothesis is that authority has a different, one of a kind and novel formation in the Constitution of Islamic Republic of Iran. It has a dual and linear configuration; it has recognized divine authority and Islam's regulations as the base and foundation of authority and government on one hand and along with this divine authority it has valued the foundations of republic and people's authority on the other hand and has configured it in the frameworks of Islamic regulations and has brought about divine-republic dual authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authority
  • divine authority
  • people's authority
  • republic
  • the constitution