بررسی زمینه ها و علل مشترک تحولات جهان عرب در سالهای 2011-2012(بررسی موردی تونس،مصر،لیبی،یمن و بحرین)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای (گرایش خاورمیانه) دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای(گرایش خاورمیانه) دانشگاه تهران

چکیده

انقلاب یاسمین تونس در اواخر سال 2010 میلادی آغاز شد و منشا تحولات عمیقی در سالهای 2011 و 2012 گردید که اولین نتیجه آن سقوط دیکتاتورها در تونس،مصر،لیبی و یمن بود.اعتراضات مردمی پس از سقوط دیکتاتورها به پایان نرسید و با طرح خواسته های جدید همچنان ادامه یافت.نوشتار پیش رو ،در پی پاسخ به این پرسش است که علل و زمینه های مشترک شکل گیری خیزش های اخیر جهان عری(2011 تا 2012) چیست؟فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح شده است که اعتراضات و تحولات کنونی جهان عرب،به عوامل مشترکی چون فضای بسته سیاسی و اقتدار گرایی نظامهای سیاسی،وابستگی این حکومتها به قدرتهای فرامنطقه ای ،معضلات و چالش های اقتصادی همچون فقر،بیکاری و تورم برآمده ار ناکارامدی این حکومتها،اسلام ستیزی حکومتهای عربی و روند سازش این حکومتها با رژیم صهیونیستی بستگی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Common Grounds and Reasons of Developments in Arab World 2011-2012 (Case Study of Tunisia, Egypt, Libya, Yemen, Bahrain)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Sadeq Koushki 1
  • Zivar Irami 2
  • Fereshte Mirhusseini 3
1 Assistant professor, Faculty of Law and Political Sciences, Tehran University.
2 MA of regional studies (middle-eastern studies), Tehran University
3 MA student of regional studies, Tehran University
چکیده [English]

Purple revolution in Tunisia started at the end of 2010 becoming the origin of profound developments in 2011 and 2012 first result of which was the toppling of dictators in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen. Public protests were still unabated after the collapse of dictators and are continued by putting forth new requests. This article tries to answer this question that what are the common grounds and reasons of the formation of recent public uprisings in the Arab world (2011-2012)? The hypothesis put forth to answer this question is this: protests and current developments in the Arab world depend on common factors such as the closed political atmosphere, despotism of political
systems, dependence of these rulers to supra regional powers,  economic difficulties and challenges like poverty, unemployment and inflation caused by these inefficient ruling systems, their fight against Islam and their reconciliation process with Zionist regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fighting with global arrogance
  • freedom seeking
  • fighting against Islam
  • economic inefficiency