انقلاب اسلامی ایران و بیدلری اسلامی در یمن با تاکید بر جنبش الحوثی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران با بازتعریف مجموعه ای از ارزش ها و آموزه های دینی و اسلامی موجی از دین خواهی و اسلام گرایی را در منطقه به وجود آورد که دستاوردهای معنوی و تحول ادراکی آن را پس از سه دهه،با خیزش ها و اعتراضات اخیر مردم در خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد هستیم.خیزش هایی که موج جدیدی از بیداری اسلامی که نشات گرفته و متاثر از انقلاب اسلامی بود را پدید آورد.از این رو در این مقاله به تاثیر انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی در کشور یمن با تاکید بذ جنبش الحوتی به عنوان یکی از مخالفان اصلی حکومتی علی عبدالله صالح پرداخته شده است.این نوشتار معتقد است که پیروزی انقلاب اسلامی ایران سبب شده،تا شیعیان زیدی،در شمال یمن با تشکیل گروهی موسوم به حوثی ها از خواب غفلت بیدار شده و در برابر استبداد داخلی و استکبار خارجی حاکم بر کشور دست به قیام بزنند و در نهایت با همراهی تمامی مخالفان صالح ،او را از کار برکنار و زمینه را برای اجرای دیگر خواسته های مشروع خود که عمده ترین آنها نفوذ قرآن و احکام اسلامی در بطن جامعه،پیشرفت و بهبود اقتصاد کشور و خلع ید کشورهای غربی و منطقه می باشد را هموار سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution of Iran and Islamic Awakening in Yemen with an Emphasis on Alhouthi Movement

نویسندگان [English]

  • Golamreza Khajesarvi 1
  • Hamed Shahraki 2
1 Associate professor, Political Sciences, Allame Tabataba'e University.
2 MA in Political Sciences, Allame Tabataba'e University.
چکیده [English]

With a redefinition of a set of religious and Islamic values and teachings, Islamic revolution of Iran has created a wave of
tendency toward religion and Islam in the region whose spiritual achievements and perceptive transformation can be witnessed with recent uprisings and protests of people in middle-east and North Africa three decades after the revolution. Uprisings that created a new wave of Islamic awakening is emanated from and inspired by Islamic revolution of Iran. Therefore this article studies the impacts of Islamic revolution of Iran on Islamic awakening in Yemen with an emphasis on alhouthi movement as a major anti-government movement. This paper believes that the victory of Islamic revolution of Iran has made Zeidi Shiites in northern Yemen wake up and establish a group called Houthes and rise against domestic and foreign arrogance dominant in the country and finally with the company of all anti-Salih groupsdisplace him from power and pave the way for the implementation of their other legitimate requests primarily the
permeation of Quran and Islamic rules in the context of the  society, improvement and progress of economy and cutting the hand of western and regional powers from the country's resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution of Iran
  • Islamic awakening
  • alhouthi movement