بررسی تاثیر تکلیف گرایی دینی انقلاب اسلامی ایران بر مقاومت اسلامی حزب الله لبنان

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 مدرس و کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این نوشتار،بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر مقاومت اسلامی لبنان از منظر تبیین شاخصه های تکلیف گرایی دینی در انقلاب اسلامی بررسی گردیده و با پژوهش در دیدگاه های رهبران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان،این فرضیه ثابت میشود که"عنصر تکلیف گرایی دینی در انقلاب اسلامی بر شکل گیری و تداوم مقاومت اسلامی حزب الله لبنان تاثیری جدی داشته است".و مبین این واقعیت است که هم در تحقق و پیروزی انقلاب اسلامی و هم در ظهور حزب الله لبنان و پیروزیهای آن،تنها عاملی که تاکید رهبران این دو جنبش قرار داشته عمل به تکالیف الهی است.از یک سو حزب الله لبنان از منظر آموزه های اسلامی اصل مترقی ولایت فقیه را پذیرفته و اطاعت از ولی فقیه،جهاد و مقاومت در مقابل اسرائیل و حفظ نظام اسلامی ایران را وظیفه و تکلیف دینی خود می داند و از دیگر سو،در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه در ایران،انجام تکلیف الهی اساس کار حکومت است.از این رو رهبران ایران حمایت همه جانبه از مقاومت اسلامی حزب الله را وظیفه دینی خود می دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Impact of Religious Sense of Duty on Hizbulla's Islamic Resistance in Lebanon

نویسندگان [English]

  • Jalal Dorakhshe 1
  • Alireza Muhammadi 2
1
2 Ma In Political Siances Ferdosi University.
چکیده [English]

This article reviews the impact of Islamic revolution of Iran on Islamic resistance in Lebanon from the perspective of clarifying indexes of religious sense of duty in Islamic revolution. Having studied Islamic revolution leaders' opinions and Hezbullah of Lebanon's opinions, this hypothesis is proved that the element of religious sense of duty has exerted serious influence on the formation and continuatoin of Hezbullah Islamic Resistance in Lebanon which indicates this reality that both in the start and victory of Islamic revolution and the emergence of Hezbullah in Lebanon and its victories, the only factor emphasized by leaders of these two movements is to act upon divine assignment. Hezbullah has accepted the principle of welayate faqih [jurisprudent ruler] from Islamic teachings perspective and considers obeying wali faqih, jihad and resistance against Israel and preserving the Islamic republic of Iran as its duty and  religious obligatoin on one hand and in the ruling based on welayate faqih in Iran acting upon divine assignments is the basis of the ruling on the other hand. Therefore Iranian leaders consider comprehensive defence ofHezbullah Islamic resistance in Lebanon as their religious duty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Task Of Religious Fundamentalism
  • Jihad And resistince
  • Influnce Of Revelution
  • Movement Hezbollah
  • Martyrdom