رابطه نمایندگی سیاسی با وکالت شرعی در فقه اسلامی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی

چکیده

با ورود لفظ نمایندگی سیاسی هم زمان با دوران مشروطه،مباحث زیادی ب سر ماهیت نمایندگی سیاسی مطرح شده که مهم ترین آنها حول محور وکیل بودن یا نبودن نمایندگی سیاسی بوده است.در یک تقسیم کلی می توان اقوال علما در این باب را به دو دسته اصلی منکران و مثبتان وکیل شرعی بودن نمایندگانی سیاسی تقسیم کرد.در ذیل این دو قسم،لااقل پنج فرض و تقریر دیگر نیز وجود دارد که د جای خود باید از آن بحث کرد.نتیجه حاصل از بررسی این آرا و شرایط و آثار آنها اینکه نمایندگی سیاسی نمی تواند از باب وکالت شرعی در فقه،حجت باشد بلکه حجیت یافتن نمایندگی سیاسی را می توان از ابواب دیگر مثا باب مشاور بودن برای ولی فقیه و یا از طریق ابواب تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Political Representation with Attorneyship in Islamic Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hamidreza Mirazimi 1
  • Mohsen Jamshidi Koohsari 2
1 Assistant Professor, Tehran University.
2 MA student of Teaching Islamic Ma'aref, sub-discipline of ethics.
چکیده [English]

With the introduction of the term political representation during the constitutional movement, several discussions
have been put forth about the nature of political representation the most important of which is whether it
is synonymous with attorneyship or not. In a general division viewpoints of scholars in this regard can be
divided into two main groups. Those people who accept the shar'i attorneyship of political representation and
those who oppose this concept. They include five other assumptions each should be discussed in its due position.
According to the results obtained from the study of these viewpoints and their implications, political representation
can't be accepted as shar'i attorneyship in jurisprudence. However it can be accepted under other subjects such as
consultancy for wali faqih or other sections of jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political representation
  • attorneyship
  • Islamic Jurisprudence
  • attorney
  • client