تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی

نویسندگان

1 دکتری حقوق عمومی

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی مشروح مذاکرات اصل هشتم قانون اساسی و نظریات فقهی در مورد نهاد مجری و کیفیت اجرای امر به معروف و نهی از منکر،رویکردهای موجود در مورد نحوه تحقق این فرضیه در قالب دو دیدگاه"لزوم ایجاد نهاد ویژه امر به معروف و نهی از منکر " و"لازم نبودن آن" و نیز دو دسته موجود در دیدگاه اول یعنی"معتقدان به لیجاد نهاد مجری و ناظر"و "معتقدان به ایجاد نهاد ناظر"،نقد و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis and Study of Solutions Offered for the Implementation of Article No.8 of the Constitution

نویسندگان [English]

  • Akbar Talabaki Toroqi 1
  • Firooz Aslani 2
1 Ph.D of general law
2 Assistant professor, Tehran university.
چکیده [English]

Having thoroughly studied discussions during the ratification of article no.8 of the constitution and
jurisprudential viewpoints about the executing body and how "amr be ma'roof" [commending the good] and "nahy
az monkar" [forbidding the evil] should be executed, existing approaches regarding how this fariza [obligation by
Allah (SWT)] should be implemented have been analyzed and criticized in the frameworks of two viewpoints first of
which believes in the "necessity of creating a special institution for amr be ma'roof and nahy az monkar" and
second which does not believe in the necessity of such an institution. For the first viewpoint there are two groups. One
group believes in the formation of an executing and supervising institution while the other believes in the
establishment of a supervising institution only.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amr be ma'roof
  • nahy az monkar
  • article no.8 of the constitution
  • political-governmental jurisprudence
  • hasbe [public duties with no specific person or body responsible]
  • executing body and supervising body