بررسی ائتلاف های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

سوال اصلی مقاله این است که چه عواملی در پایداری و یا ناپایداری ائتلاف های سیاسی در دوره جمهوری اسلامی،موثر بوده اند.در بررسی کلی از تحولات سیاسی-اجتماعی دوره جمهوری اسلامی،به طور کلی میتوان نوعی ناپایداری همگرایی ها را در مناسبات و روابط میان نخبگان،کنشگران،گروه ها و جمعیت های سیاسی،مشاهده نمود.البته ناپایداری موجود در دهه اول جمهوری اسلامی را باید بر اساس شرایطی چون نو پا بودن جامعه انقلابی و همچنین بروز جنگ تحمیلی تحلیل کرد.اما دهه دوم و سوم،وضعیت به گونه دیگری است و در این دو دهه به تدریج،ائتلاف های شکل گرفته در میان گروه های انقلابی و اسلام گرا،دچار گسست می شوند و گروه بندی ها و ائتلاف های جدیدی از داخل آنها شکل می گیرند که دارای ویژگی های جدیدی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Political Coalitions in Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Rashid Ja'farpour 1
  • Iman Hussein Qezel Ayaq 2
1 Ph.D Student of Political Sciences
2 MA in Political Sciences.
چکیده [English]

The main inquiry of this article is to find out what factors have been influential in the stability or instability of
political coalitions during the era of Islamic republic of Iran. In a general study of socio-political developments in
the era of Islamic republic of Iran, a kind of instability isgenerally witnessed in the relations and interactions
among the political elites, activists, groups and associations. Instabilities during the first decade after
revolution can be analyzed based on conditions such as the fledgling revolutionary society as well as the imposed
war. However during the second and third decade conditions changed. During these decades coalitions
formed among the revolutionary and Islamist groups ruptures giving birth to new groupings and coalitions
with new characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coalition
  • consensus
  • Trust
  • governability
  • political competition