وضعیت سنجی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی(قوت ها و ضعف ها،فرصتها و تهدیدها)

نویسنده

استادیار پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق(ع)

چکیده

شناسایی نقاط قوت و ضعف و تشخیص فرصت ها و درک تهدیدات،از مهمترین مولفه های اثرگذار بر امنیت ملی کشورها است.از این رو کشف و استخراج متغیرهای چهارگانه مذکور ارتباط تنگاتنگی با تامین یا کاهش و حتی از میان رفتن امنیت ملی و ادامه حیات سیاسی واحدهای سیاسی مستقل دارد.با این رویکرد،بررسی و پژوهش درباره قوت و ضعف ها و نیز فرصتها و تهدیدات فعلی و احتمالی نظام مقدی جمهوری اسلامی اهمیت حیاتی می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats of Islamic Republic of Iran during Initial Years of Fourth Decade after Revolution

نویسنده [English]

  • Sadeq Salimi Bani
Assistant Professor, Imam Sadeq (A) Research Center for Islamic Sciences
چکیده [English]

Identification of strengths and weaknesses and determining opportunities and threats are among the most
influential factors for national security of a country. Therefore discovering and extracting these four factors is
closely related to providing national security, its decline or even its destruction as well as political survival of
independent political units. With this approach, investigating strengths and weaknesses of as well as current or possible opportunities and threats for the Islamic republic of Iran becomes gravely important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strengths and weaknesses
  • opportunities
  • Threats
  • Islamic Republic of Iran
  • fourth decade of Islamic revolution of Iran