سناریوهای آینده حکمرانی جهانی،پیامدهای محتمل برای جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه قم

چکیده

نویسنده در این مقاله با تبیین مفهوم حمکرانی جهانی،سناریوهای محتمل در مورد آینده روند حکمرانی جهانی را با تکیه بر گزارش های معتبر آینده پژوهی استخراج کرده و تاثیرات احتمالی تحقق هر یک از این سناریوها ب موقعیت جهانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان انقلابی مبتنی بر آزادی خواهی و نگرش دین در عرصه سیاسی،بررسی کرده است.در نهایت نی جمع بندی ای از مباحث ارائه شده با توجه به وضعیت انقلاب اسلامی ایران بیان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenarios of Future Global Governance: Possible Implications for Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Tohidi
Assist. Prof Qom University.
چکیده [English]

Having explained the concept of global governance, the author has used reliable reports of future study to extract
the possible scenarios for global governance and possible implication of each scenario on Islamic Republic of Iran's
global position as a revolution based on freedom seeking and the role of religion in political arena. Finally a review
of the discussed issues has been provided regarding the status of Islamic republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • global governance
  • Future Studies
  • Sovereignty
  • Islamic Republic of Iran