درآمدی بر استراتژی صدور انقلاب از منظر امام خمینی(ره)(اهداف،ابزار و خط مشی صدور انقلاب)

نویسنده

دانش آموخته دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی به تبیین هدف ،ابزار و خط مشی مورد توجه امام(ره) در مورد صدور انقلاب پرداخته خواهد شد.در اندیشه امام(ره) اهداف صدور انقلاب شامل:پیاده کردن اهداف بین المللی اسلام،زمینه سازی برای ظهور امام زمان(عج) ،احیای هویت مسلمان ها و وحدت آنها،معرفی چهره حقیقی اسلام،بیداری ملت هاو صدور تجربه های انقلاب بوده و حمایت از نهضت های آزادی بخش،دفاع از مستضعفان،مبارزه با استکبار جهانی،بهره گیری از مراسم جهان اسلام چون حج و حمایت از آرمان فلسطین و ملت های به پاخاسته به عنوان خط مشی صدور انقلاب توسط امام(ره)مورد توجه بوده است.همچنین از دیدگاه امام(ره) برای صدور انقلاب باید از ابزار رسمس و غیر رسمس چون نهاد های مربوط و رسانه های جمعی،مراکز علمی،نخبگان و ... بهره گیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Prologue to the Strategy of Exporting the Revolution through Imam Khomeini's Viewpoint (Objectives, Tools and Strategy of Exporting the Revolution)

نویسنده [English]

  • Abbasali Farzandi Ardakani
Graduate of University of National Defense for Higher Education.
چکیده [English]

Applying descriptive analysis, this article tries to explain objectives, tools and strategies desired by Imam Khomeini
to exportat the revolution. In Imam Khomeini's opinion, these objectives include: implementing international goals
of Islam, preparing the ground for the reappearance of 12th Imam, reviving Muslims' identity and their unity, depicting
the real picture of Islam, awakening of nations and exporting the experiences of the revolution, supporting
freedom seeking movements, defending the oppressed, fighting global arrogance, utilizing rites of the Islamic world
such as pilgrimage to Mecca and supporting the cause of Palestine and uprising nations as strategies of exporting the
revolution have been taken into account by Imam Khomeini. Also in his opinion, to export the revolution
official and unofficial tools such as institutions and mass media, scientific centers and elites etc, should be utilized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Imam Khomeini
  • export of the revolution
  • Islamic identity
  • world of Islam
  • the oppressed
  • the awakening of the nations
  • global arrogance
  • strategy