تحول زبان سیاسی در ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به تاریخ معاصر ایران می­‌پردازد و با توصیف شرایط اجتماعی و سیاسی ایران از دوران قاجار تا پیروزی انقلاب اسلامی، توضیح می‌­دهد چگونه زبانی که در سیاست به کار می‌­رفت دچار تغییرات اساسی و تحولات بنیادی شد و این تغییرات چه تأثیر عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان بر جای گذاشت. به طوری که با تغییر زبان سیاسی، تحولات ژرفی در نگاه مردم به زندگی، شیوه زیست آنها، الگوی اندیشیدن آنها و در یک کلام در سرشت و سرنوشت آنها ایجاد و به انقلابی عظیم تحت رهبری شخصیتی مقتدر و زعیمی عالیقدر منجر شد. همچنین تأثیر تاریخ و سنت و زبان را بر اندیشه و وجود انسانها مورد بررسی قرار داده، توضیح می‌­دهد چگونه با برجسته کردن برخی نمادها توسط روشنفکران و روحانیان و احیای برخی جنبه‌­های سنت، فرهنگ دینی جامعه دچار تحول شد و زندگی مردم را متحول ساخت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Developments of Political Language in Iran from Constitutionalism to Islamic Revolution

نویسندگان [English]

 • Alireza Sadra 1
 • maryam taheri 2
1 Professor of political science at Tehran University, Tehran, Iran
2 PhD student in Political Thought, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article deals with the contemporary history of Iran and describes the social and political conditions in Iran from the Qajar period to the victory of the Islamic Revolution, and explains how the language used in politics has undergone fundamental and ultimate changes and has had a profound impact on the individual and social life of Iranians. By changing the political language, the profound changes happened in people's view of life, their way of life, the way of thinking and as a matter of fact in their nature and their destiny, led to a great revolution under the leadership of a powerful personality and a high-ranking jurisprudent. It also examines the influence of history, tradition and language on the thoughts and existence of humans, and explains how the religious culture of the society evolved by highlighting some symbols by intellectuals and priests and reviving some aspects of tradition has transformed people life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • language
 • Politics
 • Political Language
 • Imam Khomeini
 • Islamic Revolution
 1. آبراهامیان، یرواند، )1392 (، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی
 2. آلتوسر، لویی، )1386) ایدئولوژی و دستگاههای ایدئولوژیک دولت، ترجمه روزبه صدرآرا، تهران: نشر چشمه
 3. اسدی، علی و تهرانیان، مجید، (1395) صدایی که شنیده نشد، نگرشهای اجتماعی-فرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران، تهران: نشر نی
 4. احمدی، بابک، (1365) ساختار و تاویل متن، تهران: نشر مرکز
 5. استوار، مجید، (1392) انقلاب اسلامی و نبرد نمادها، تهران: نگاه معاصر
 6. خمینی، روح الله، (1379) صحیفه امام، جلد اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
 7. زیباکلام، صادق، (1394) سنت و مدرنیته، تهران: روزنه
 8. ---------- (1383) از دموکراسی تا مردم سالاری دینی، نظری بر اندیشه سیاسی دکتر علی شریعتی، تهران: روزنه
 9. شایگان، داریوش، (1390) آمیزش افقها، منتخبی از آثار داریوش شایگان، گزینش و تدوین محمد منصور هاشمی، تهران: نشر فرزان روز

10.شریعتی، علی، (1393) اسلام شناسی، مجموعه آثار(16)، تهران: نشر قلم

11.عبدالکریمی، بیژن، (1394) شریعتی و تفکر آینده ما، تهران: نقد فرهنگ

12.فراستخواه، مقصود، (1394) ما ایرانیان، زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی، تهران: نشر نی

13.فیسک، جان، (1390) «فرهنگ و ایدئولوژی»، ترجمه مژگان برومند، ارغنون، شماره 20، فرهنگ و زندگی روزمره (2)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات

14.وحدت، فرزین، (1382) رویارویی فکری ایران با مدرنیت، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران: نشر ققنوس

15.دهشیری، محمدرضا، (1381)، «ادبیات سیاسی امام خمینی»، مجله علمی پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی، پاییز، شماره 3

16.شفیعی فر، محمد؛ فائضی نیا، فریدون؛ محمدی، اردوان؛ (1392)، «شیوه مبارزاتی امام خمینی در چارچوب قدرت نرم با بهره گیری از آموزه‌های دینی»، مجله علمی پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی، زمستان ، شماره 7

17.شیبانی فر، محمد حسن، (1383)، «نقش نخبگان در پیروزی انقلاب اسلامی»، مجله علمی پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی، پاییز و زمستان، شماره 11و12

18.صالحی، علی محمد، (1383) «امام خمینی بمثابه نخبه انقلابی و گفتمان جدید روشنفکری»، مجله علمی پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی، پاییز و زمستان، شماره 11و12

 1. کجباف، علی اکبر، (1381) «کاپیتولاسیون و بیگانه ستیزی امام خمینی»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی دانشگاه اصفهان، پاییز و زمستان، شماره 7و8