ناامنی‌های فرهنگی - سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی با رویکردی بر اندیشه‌‌ی امام خمینی و آیت ‌الله مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیارعلوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران در طول عمر37ساله‌­ی خود مشکلات و مسائل گسترده­‌ای را تجربه کرده است و برای ادامه‌­ی خود نیازمند آن است که به بازبینی مشکلات و موانع پرداخته و خطرات و صدمات فرا روی آن  در آینده بازشناسی شود تا ناامنی­های فراروی آن نتوانند مانع خط و بقاء و استمرار آن شوند البته ناامنی­های هر دوره ویژگی­‌های خاص خود را  دارد و با دوره‌­های دیگر متفاوت است، بنابراین هراندازه که هدف عالی­‌تر و از دسترس دورتر باشد امکان و فساد انقلاب کمتر خواهد بود، در این میان و درمسیرحرکت، مبارزه با آفات انقلاب از مسائل مهمی است که نیروهای انقلاب باید آن را شناسایی و رفع کنند، بدون تردید هر کشوری پس از انقلابی که در آن شکل می­‌گیرد، با چالش­‌ها و ناامنی­هایی مواجه می­‌شود و کشور ایران هم از این امر مستثنی نیست. انقلاب اسلامی را ناامنی­هایی از درون و بیرون تهدید می‌­کنند که منجر به افول آن گردد. نگارنده درصدد است با توجه به رویکرد تحلیلی – توصیفی و با استفاده از روش اسنادی، ناامنی­های فرهنگی - سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی ایران را بر اساس اندیشه‌­های امام خمینیv و آیت ‌الله مطهری، موردبررسی قرار دهد و سؤال پژوهشی این‌که ناامنی­های فرهنگی - سیاسی که آینده‌­ی انقلاب اسلامی ایران را تهدید می­‌کنند کدامند؟ و امام خمینیv و آیت‌ الله مطهری در رابطه با این ناامنی­ها چه دیدگاهی دارند؟ یافته‌­های پژوهش این ‌که ناامنی­های پیش روی انقلاب اسلامی ازلحاظ فرهنگی و سیاسی موارد گسترده‌­ای را در برمی‌­گیرد و انقلاب اسلامی ایران اگر به دنبال اقتدار و پایداری است باید این ناامنی­ها را شناسایی کند و در مرحله­‌ی بعدی درصدد صیانت از آنها برآید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political-Cultural Insecurities in front of the Islamic Revolution with an emphasis on the thoughts of Imam Khomeini and Ayatollah Motahhari

نویسندگان [English]

 • saeed Ghorbani 1
 • Akbar ashrafi 2
1 PhD student in Political Studies of the Islamic Revolution of Iran Shahed University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Political Science, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran has experienced many problems during its 37-year-old's life and needs to reconsider its problems and obstacles and identify the dangers and impending events in the future in order that its problems do not prevent its survival and continuity. The insecurities of each era have their own characteristics and are different from other periods, the greater the goal, the less the feasibility of corruption of the revolution. In the meantime, in the course of the movement, the fight against the pests of the revolution is one of the important issues that the revolutionary forces must identify and fix. Undoubtedly, every country faces challenges and insecurities after their revolution and Iran is no exception to this rule. Inner and Outer problems threatens the Islamic Revolution security that leads to its decline. The author intends to examine the cultural-political insecurities facing the Islamic Revolution of Iran based on the ideas of Imam Khomeini and Ayatollah Motahhari by using an analytical-descriptive approach and the documentary methodology. The research question is: which cultural-political insecurities threaten the future of the Islamic Revolution of Iran? And what do Imam Khomeini and Ayatollah Motahhari think regard these insecurities? The findings of the research show that insecurity in the Islamic Revolution is culturally and politically widespread. The Islamic Revolution of Iran, if seeking power and stability, should identify these insecurities, and the next step is to protect itself against them.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural-political insecurity
 • Imam Khomeini
 • Ayatollah Motahhari
 • Islamic Revolution
 1. امام خمینی، سید روح‌الله (1373)، وصیت­‌نامه‌­ی موضوعی، نشر:موسسه‌­ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 2. امام خمینی، سید روح‌الله (1385)، صحیفه­‌ی امام (21جلدی)، انتشارات:موسسه‌­ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 3. احمدی، مجتبی و ابوذر درخشان و حسین همازاده ابیانه (1389)، از تهاجم فرهنگی تا جنگ نرم، تهران:انتشارات کیهان.
 4. اسدی مقدم، کبری (1374)، دیدگاه‌­های فرهنگی امام خمینیv،تهران: انتشارات ذکر.
 5. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران 15/10/1373
 6. باقر زاده، محمدرضا (1382)، «آسیب ‌شناسی انقلاب اسلامی»، نشریه­‌ی معرفت، شماره68، ص96تا106.
 7. جمعی از نویسندگان (1381)، انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، تهران: نشر معارف.
 8. حاجی‌زاده، سیروس (1383)، «آسیب ‌شناسی اجمالی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی» فصلنامه­‌ی 15 خرداد، شماره2، ص30تا48.
 9. خان محمدی، کریم (1381)، «آسیب ‌شناسی انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه‌ی علوم سیاسی، شماره20، ص203تا223.

10.خرمشاد، محمدباقر (1380)، «آسیب ‌شناسی انقلاب: نگاهی درونگرایانه به چالش­‌های یک انقلاب»، فصلنامه­‌ی اندیشه‌­ی انقلاب اسلامی، شماره‌ی صفر، ص31تا54.

11.رضائی مهر، حسن (1381)، «امام خمینی و احیای تفکر دینی»، فصلنامه‌­ی رواق اندیشه، شماره 9، ص28تا34.

12.رهنمائی، سید احمد (1378)، «آسیب ‌شناسی فرهنگی»، فصلنامه­‌ی معرفت، شماره‌­ی30، ص25تا32.

13.شایسته نژاد، علی‌اکبر (1390) «موانع درونی و بیرونی تحقق وحدت مطلوب بین حوزه و دانشگاه»، فصلنامه‌­ی معرفت، شماره­‌ی 4، ص48تا66.

14.شادمان فخرآبادی، اعظم (1393)، «بررسی ابعاد فتنه و برخورد امام علیb با فتنه گران»، مجله‌­ی بصیرت و تربیت اسلامی، شماره28.

15.شیداییان، حسین (1381)، عوام و خواص از دیدگاه امام خمینیv،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران.

16.طاهری، حبیب‌الله (1369)، انقلاب و ریشه‌­ها، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.

17.عیوضی، محمدرحیم و محمدجواد هراتی (1389)، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، قم: نشر معارف.

18.عبدالسلامی، علی‌اصغر (1384) «همبستگی ملی و مشارکت عمومی در کلام امام و رهبری»، نشریه­‌ی معرفت، شماره94.

19.کافی، مجید (1389)، تغییرات اجتماعی در اندیشه سید جمال‌الدین اسدآبادی، قم: انتشارات حوزه و دانشگاه.

20.محمدی، منوچهر (1383)، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌­ی اسلامی.

21.محمدی، منوچهر (1373)، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات سپهر.

22.مطهری، مرتضی (1372)، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات صدرا.

23.________(1372)،آینده‌ی انقلاب اسلامی ایران،انتشارات صدرا.

24.________(1374)،پیرامون جمهوری اسلامی،تهران:انتشارات صدرا.

25.________(1382)، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صدسال اخیر، انتشارات صدرا.

26._______(1387)، آشنایی با قرآن، انتشارات صدرا.

27.______(1377)، یادداشت‌های استاد مطهری، انتشارات صدرا

28.میری، مجید (1393)، تبیین دیدگاه امام خمینی درباره نسبت روحانیت و سیاست، برگرفته از خبرگزاری فارس:

http://www.farsnews.com/newstext.php