کلیدواژه‌ها = زندگی اجتماعی‌سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 137-164

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.29.7.9

سید محمدوهاب نازاریان؛ غلامرضا خواجه سروی؛ مهدی شاهین