مولفه ها و نقش رهبری ولایی(کاریزماتیک) در پیشرانی تمدن اسلامی (باتاکید بر سیره علوی«ع»)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد نهج البلاغه دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

تمدن به معنای پیشرفت­های فیزیکی و مظاهر رفاه اجتماعی، زائیده نیاز، عقلانیت و خلاقیت آدمی است و فرهنگ یعنی مجموعه باورها، ارزش­ها و سنت­ها می تواند علاوه بر جهت دادن، عامل موثری در ارتقاء و ماندگاری آن تمدن و جامعه  باشد. در این میان، منش حاکمان و عملکرد اخلاقی آنها در پیشرفت و یا عقب ماندگی جامعه و تمدن بشری بسیار تاثیر گذار است. بنا بر آموزه های قرآنی و روایی، رهبران و کارگزاران جوامع اسلامی اگر متخلق به اخلاق انسانی و با ارزش های الهی آشنا و در مراودات خود با آحاد مردم بدآنها پایبند باشند، شهروندانی سرشار از آرامش روانی، همدلی و همیاری، برخوردار از حقوق مشروع و مستعد رشد و کمال مادی و معنوی را سامان خواهند داد و پیوستگی این جوامع سالم و پویا، تمدنی شکوهمند و ماندگار را به ارمغان خواهد آورد. تعبیر قرآنی« ولایت » در مورد حاکمیت و نیز تعبیر«ولی » در مورد حاکم، گواهی است بر این حقیقت که حاکمان اصیل جوامع اسلامی باید در کنار شایستگی های عملی و اجرایی، از نوعی کاریزما نیز در میان شهروندان جامعه خود برخوردار باشند و البته این تاثیر گذاری معنوی، جز با آراسته بودن ایشان به ارزش های اخلاقی حاصل نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components and role of provincial leadership (charismatic) in the advancement of Islamic civilization (emphasis on the Alawite tradition)

نویسندگان [English]

  • zeynab asadi nezhad 1
  • davoud memari 2
1 Graduated from Nahj al-Balagheh, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor of Islamic Studies, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Civilization means physical progress and manifestations of social welfare, born of human need, rationality and creativity, and culture, ie a set of beliefs, values ​​and traditions, in addition to giving direction, can be an effective factor in promoting and perpetuating that civilization and society. In the meantime, the character of the rulers and their moral performance are very influential in the progress or backwardness of human society and civilization. According to the Qur'anic teachings and narrations, the leaders and agents of Islamic societies, if the creators are familiar with human morality and divine values ​​and adhere to their bad people in their dealings, are citizens full of peace of mind, empathy and cooperation, have legitimate rights and They will be prone to material and spiritual growth and perfection, and the continuity of these healthy and dynamic societies will bring about a glorious and lasting civilization. The Qur'anic interpretation of "Wilayah" about sovereignty and the interpretation of "Wali" about the ruler is a proof of the fact that the genuine rulers of Islamic societies, in addition to practical and executive competencies, must also have a kind of charisma among the citizens of their society. This spiritual influence will not be achieved except by adorning them with moral values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • province
  • Righteousness
  • Justice
  • honesty
  • Liberalism
  • Patience
  • tolerance