دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1399 
6. مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای

صفحه 131-153

سید سعید موسوی؛ محمداسماعیل نباتیان؛ ابراهیم کلانتری؛ جواد حق گو


7. چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی ایران معاصر

صفحه 155-174

سید محمدرضا موسوی؛ سیدمصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات


9. الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی

صفحه 184-203

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ مهدی ناظمی اردکانی