نظریه پیشرفت سیاسی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خیابان معلم غربی، ک 12، جامعه مدرسی

2 استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از دل‌مشغولی‌های عمده کارگزاران هر حکومتی پیشرفت و بهبود حکمرانی در حوزه اجتماع و سیاست است، در طول چند قرن گذشته مکاتب گوناگون سعی کرده‌اند با توجه به مبانی اندیشه‌ای و شرایط سیاسی و اجتماعی خود به آن پاسخ داده و راهبردهایی برای رسیدن به آن تعیین نمایند. ایران در طول دو سده گذشته که در مسیر پیشرفت قرارگرفته و دارای تجربیاتی موفق و ناموفق در این عرصه بوده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران سعی شد که برنامه‌های پیشرفت برخلاف گذشته غیر تجویزی و برآمده از نیازها، آرمان‌های انقلاب اسلامی و منافع ملی تدوین گردد. این پژوهش بر اساس نظریه داده بنیاد سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که نظریه پیشرفت سیاسی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای چگونه قابل تبیین است؟
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نظریه پیشرفت سیاسی بر اساس مبانی معرفت شناختانه و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی در طول تحقق یک فرایند بلندمدت مبتنی بر گفتمان سازی، مدیریت مکتب، فرهنگ و هویت و عقلانیت است که منتج به‌نظام سیاسی کارآمد و ایجاد یک جامعه متحول می‌شود، نظام سیاسی کارآمد مبتنی بر عدالت محوری، شایسته‌سالاری، پاسخگویی و نظارت و جامعه تحول‌خواه مبتنی بر آزادی و برابری سیاسی و اجتماعی، اعتقادی، و جود احزاب، و سازمان‌های غیردولتی، معنویت و اخلاق محوری است؛ موانع تحقق پیشرفت سیاسی به دودسته ساختاری و رفتاری تقسیم می‌شود، هدف پیشرفت سیاسی دست‌یابی به تمدن نوین اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of political progress in the thought of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • mohamad ali nazary 1
  • mansour mirahmadi 2
1 خیابان معلم غربی، ک 12، جامعه مدرسی
2 shahid beheshty un
چکیده [English]

One of the main concerns of the agents of any government is the development and improvement of governance in the field of society and politics. Over the past few centuries, various schools have tried to respond to it according to their ideological foundations and political and social conditions and determine strategies to achieve it. . Iran has been on the path of progress over the past two centuries and has had successful and unsuccessful experiences in this field. After the Islamic Revolution of Iran, it was tried to formulate development plans, unlike in the past, which were not prescribed and came out of the needs, ideals of the Islamic Revolution and national interests. This research, based on the data theory of foundation and the method of interrogation, tries to answer the question of how the theory of political progress can be explained in the thought of Ayatollah Khamenei?
The research findings show that the theory of political progress is based on epistemological foundations and political and social contexts during the realization of a long-term process based on discourse, school management, culture, identity and rationality that results in an efficient political system and a transformed society. An efficient political system based on justice, meritocracy, accountability and oversight, and a transformational society based on freedom and political and social equality, belief, and the existence of parties, and non-governmental organizations, spirituality and ethics; Obstacles to political progress are divided into two categories: structural and behavioral. The goal of political progress is to achieve a new Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political progress
  • Ayatollah Khamenei
  • Principles
  • Process
  • Results