شهید سلیمانی؛ اسطوره ی ملی مؤثر بر وفاق ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

در عصر روشنگری، دیدگاه ها به سمتی سوق یافت که آرای علمی جایگزین اسطوره‌ها گردید. در صورتی که اسطوره شناسی حاصل دستاوردها و اندیشه های حاکم بر انسان در هر یک از دوره های گذشته بوده است. برخی نظریات قرن بیستم، اسطوره ها را قابل انعطاف پذیر با اشکال جدید فرهنگی و اکتشافات بشری را نیز یکی از دلایل بازتعریف اسطوره های جدید مطابق با ساختار دنیای امروزی مطرح کرده اند. از سویی دیگر ایجاد وفاق ملی همواره یکی از مسائل پیشروی حکومت ها از جمله نظام سیاسی کشور ماست. اسطوره ها دستورالعمل ها و توجیهی منطقی که از طریق آن ها نسبت به دنیای سیاسی و اجتماعی خود واکنش نشان داده و تداعی‌کننده هویت واحد هستند. از این رو نظام سیاسی ج.ا.ایران در تلاش برای تحقق آرمان های اسلامی و ایرانی خود می تواند با بهره گیری از شخصیت شهید سلیمانی به عنوان اسطوره ملی به حفظ و تقویت یکپارچگی ملی نائل آید. هدف از این مقاله بررسی تأثیر اسطوره های ملی بر وفاق ملی با مطالعه موردی شهید قاسم سلیمانی می باشد. در این راستا، برای انجام تحقیق از نوع کیفی و روش تحلیل اسنادی، از فیش برداری منابع مرتبط برای گردآوری اطلاعات بهره جسته است. بر اساس یافته های مقاله، از دیگر ظرفیت ها و سرمایه های ملی ایران، شهید سلیمانی است که با بررسی واکنش گروه های مختلف پس از شهادت شهید سلیمانی متوجه همدلی و همبستگی آن ها خواهیم شد. شهید سلیمانی نقطه اتصال گروه های اجتماعی و سیاسی که می تواند به عنوان اسطوره ای ملی در اهداف و برنامه های سیاسی و اجتماعی نقش آفرینی کند. نمایان شدن این همبستگی ملی دلایلی دارد که در مطالعه شخصیت و نمودهای رفتاری شهید سلیمانی هویدا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shahid Qasem Soleimani; National Myth affecting National Accord

نویسندگان [English]

  • morteza azizi 1
  • shohreh pirani 2
1 Master of Sociology of the Islamic Revolution, Shahed University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor at the Department of Political Science, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the Age of Enlightenment, theories moved in the direction that scientific replaced myths. If mythology has been the result of the ideas of man in each of the past periods. Some twentieth-century theories have also suggested that human discoveries are one of the reasons for redefining new myths according to the structure of today's world. also, creating national harmony is always one of the issues for the advancement of governments, including the political system of our country. Myths are instructions through which they react to their political and social world and in most societies evoke a single identity. Therefore, the Islamic Republic of Iran, in an effort to achieve its Islamic and Iranian goals, can achieve the national unity by using the character of Shahid Soleimani as a national myth. The purpose of this article is to investigate the effect of national myths on national harmony with the case study of Shahid Qassem Soleimani. In this regard, for qualitative research and documentary analysis method, the use of relevant sources to collect information has been used. According to the findings of the article, one of the other national capacities and capitals of Iran is Shahid Soleimani, and by examining the reaction of different groups after the martyrdom of Soleimani, we will find their empathy and solidarity. Shahid Soleimani is the connecting point of social and political groups that can play a role as a national myth in political and social goals and programs. The emergence of this national solidarity has reasons that will be revealed in the study of the personality and behavioral manifestations of Shahid Soleimani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National myth
  • National accord
  • Solidarity
  • National Identity
  • Shahid Soleimani