دلائل و زمینه های سیاسی- فرقه ای تاسیس و توسعه مدارس بهایی با تاکید بر تاریخ معاصر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری تاریخ

3 مدیر گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

4 استاد یار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده

سرمایه گذاری برای ایجاد موسسات آموزشی و در راس آن تاسیس مدارس برای کودکان و نوجوانان از اهتمام ویژه ای در منظومه فکری رهبران فرقه بهایی برخوردار بوده است. حال پژوهش با طرح این پرسش اساسی که دلائل و زمینه‌های سیاسی-فرقه ای تاسیس و توسعه مدارس بهایی در تاریخ معاصر ایران کدام است؟ دریافته است که بهائیت به عنوان تشکیلات ‌سیاسی به دلائل مختلفی چون توصیه رهبران، تبلیغ آیین، همسوسازی فکری جامعه ایرانی، آموزش نسلی جامعه بهایی، حراست از تفکرات مذهبی و سیاسی فرقه، ایجاد و یا تقویت اتحاد و همبستگی بین بهاییان، جذب غیربهاییان از مدرس و معلم تا دانش آموز، تبلیغ سیاسی با برجسته انگاری نقش بهاییان در فرآیند اصلاحات به خصوص در آموزش و پرورش نوین ایران و در نهایت مقابله با بینش انتقادی نسبت به فرقه بهاییت، تاسیس و توسعه مدارس را در دستور کار خود قرار داد. علاوه بر این تعاملات با حکومتها و برخورداری از حمایتهای خارجی در این مساله موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons and political-religious backgrounds for the establishment and development of Baha'i schools with emphasis on the contemporary history of Iran

نویسندگان [English]

  • emamali shabani 1
  • mahdi mahmoodicherati 2
  • ramezan seyghal 3
  • seyed ali akbar abbaspour 4
1 history department mazandaran university
2 دانشجوی دکتری تاریخ
3 Head of History Department, Islamic Azad University, Noor Branch
4 Assistant Professor of History, Islamic Azad University, Azadshahr Branch
چکیده [English]

Educational investment and spending a lot of money to establish educational institutions and, above all, the establishment of schools for children and adolescents has been a special concern in the intellectual system of national and local leaders of the Baha'i sect. In this regard, the focus of its leaders was on classical and school education and due to the great impact on the community of children and adolescents. Therefore, the construction and expansion of schools, attracting material and spiritual support of the Baha'i community and even government elements, attracting efficient teachers, preparing lessons and trainings related to the Baha'i religion has been a special concern in order to propagate and scientific enhancement of its followers against suspicions or propaganda of dissidents . Now, the research with the help of written and oral documents, in a descriptive-analytical method and with the basic question of what the reasons and political-religious contexts for the establishment and development of Bahai schools are in the contemporary history of Iran, Found that The Bahaism as a religious and political organization for various reasons such as the advice of cult leaders, propagation of religion, intellectual alignment of Iranian society, generational education of the Bahai community, protection of religious and political thought of Baha'i adolescents and youth, creating or strengthening unity and solidarity among thinkers And Baha'i teachers, attracting non-Baha'is from teachers to students, political propaganda by highlighting the role of Baha'is in the reform process, especially in modern education in Iran, and finally countering the anti-Baha'i vision, has put the establishment and development of schools his agenda. In addition, interactions with governments and foreign support have been effective in this regard

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baha'i schools
  • establishment and development
  • Reasons and political-religious backgrounds
  • the contemporary history of Iran