مناسبات دین و سیاست در تفکر و سیره عملی آخوند خراسانی باتاکید بر نقد شبهات

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

سوالی اصلی این پژوهش این است که آیا شبهات ادعایی اکبر ثبوت به آخوند خراسانی صحت داشته و قابلیت استناد دارد؟ بر این اساس، این پژوهش چگونگی روایت مطالب، ارتباط این نوع مطالب با نوع متون متقن مستند و ارتباط با نوع رفتار و کنش سیاسی صادره از آخوند خراسانی و کیفیت مطالب ایراد شده با زمینه و زمانه زیستی و اجتماعی آخوند با رویکرد توصیفی تحلیلی و از میان داده­های کتابخانه­ای بررسی می­شود.
نتیجه این پژوهش عدم صحت استناد مطالب ادعایی اکبر ثبوت به آخوند خراسانی بوده و اینکه وی یکی از شخصیت­هایی است که در حوزه فکر و عمل به اندیشه ولایت فقیه گرایش دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Connection between Religion and Politics in the Thinking and Run-through of Akhund Khorasani with Emphasize on the Doubts’ Critiquing

نویسندگان [English]

  • Roohollah Shakeri Zaruhdi 1
  • Alireza Astarin Khani 2
1 Assistant Professor of Farabi University of Tehran
2 Ph.D Student of Islamic Revolutionary, University of Islamic Sciences
چکیده [English]

The main question of this research is whether the allegations of Big fixity attributed to Akhund Khorasani are accurate and capable of citing? Accordingly, this research examines narrative of the material, the relation between these types of material, the kind of documented texts and the relation to the type of behavior and political actions attributed to Akhund Khorasani and at the same time, examine the quality of the material with the social and political background of the Akhund. It will use an analytical descriptive approach and the library data is reviewed.
The result of this study is the inaccuracy of the allegations made about Big Fixing to Akhund Khorasani and that he is one of the characters who tend towards the idea of Velayat-e faqih in thought and action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akhund Khorasani
  • Big Fixing
  • Velayat-e faqih
  • Government
  • Politics