دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، دی 1391 
5. تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم

صفحه 99-114

سید جواد امام‌جمعه‌زاده؛ سید علی مرتضوی امامی زواره


10. ولایت فقیه، قانون اساسی، مسئله مشروعیت

صفحه 209-234

فیروز اصلانی؛ ابوالقاسم بحرودی