نویسنده = محمدرضا مجتهدی
تبیین فرصت‌های حضور و مشارکت مردم در انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 139-164

محمد مظهری؛ رضا دهقانیان؛ محمدرضا مجتهدی؛ آیت مولایی