کلیدواژه‌ها = جریان­های فکری‌ـ سیاسی
جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 121-144

دکتر محمدباقر خرمشاد؛ مجید نجات‌پور