تحلیل و بررسی مواجهه وفای به عهد و منافع ملی در روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

چکیده

از جمله مسائل و چالش­های روابط بین­الملل، الزام حوزه سیاست خارجی در مبانی اخلاقی است؛ مسلم است که جدی­ترین و طولانی­ترین روابط در گستره زمان، روابط دولت­ها و قراردادهایی است که بین آن­ها منعقد گردیده است در واقع، پایبندی دولت­ها به تعهداتشان به عنوان موضوع اخلاقی در عرصه روابط کشورها با یکدیگر مورد مناقشه می­باشد. مسئله اصلی در این تحقیق، مبتنی بر این سوال است که آیا می­شود جهت حفظ و پیشبرد منافع ملی از اصول اخلاقی سیاست خارجی و به عبارتی از پایبندی به تعهداتی که در قراردادها صورت گرفته است، عدول کرد؟ یافته­های تحقیق، حاکی از آن است که سیاست­های اعمال شده در این حوزه، مبتنی بر تفکر اندیشمندان در کاربست مفاهیم واژه­های «تعهد» و «منفعت» در روابط بین­الملل است. به طور کلی دو رویکرد در این حوزه وجود دارد؛ سیاستی که منافع ملی را اولویت قرار می­دهد و رویکردی که معیار را در رفتار میان دولت­ها ارزش­های اخلاقی می­داند. روش تحقیق حاضر که استنتاج در نظرات و رفتار دولت­مردان در نظام بین­الملل است به صورت توصیفی- تحلیلی مورد بهره­برداری قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Exposure to Loyalty and National Interests in International Relations

نویسندگان [English]

 • iesa molavi vardanjani 1
 • Davood Feizafra 2
1 دانشجو
2 Ozvr heiat elmi azad shahre qods
چکیده [English]

Among the issues and challenges of international relations are the foreign policy requirements of ethical principles; it is clear that the longest and longest relations in the time span are the relations of governments and the contracts between them, in fact, the commitment of governments to their obligations as ethical subjects. In the field of relations between countries is disputed. The main question in this research is based on the question whether it is possible to derogate from the ethics of foreign policy and, in other words, adhere to the commitments made in the treaties in order to safeguard and advance national interests. The findings of the research indicate that the policies implemented in this field are based on the thinking of the thinkers in applying the terms 'commitment' and 'benefit' in international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Faithfulness to the Covenant
 • National Interest
 • International Relations
 • Islamic Thought
 1. قرآن کریم.
 2. نهج­البلاغه.
 3. احمدی طباطبایی، سیدمحمدرضا، (1387)، اخلاق و سیاست (رویکردی اسلامی و تطبییقی)، تهران، دانشگاه امام صادق.
 4. اسلامی، سیدحسن، (تابستان 1383)، نسبت اخلاق و سیاست، بررسی چهار نظریه، فصلنامه علوم سیاسی، سال هفتم، ش 26.
 5. افلاطون، (1386)، جمهور، فواد روحانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 6. اگنر، رابرت، (1370)، برگزیده افکار راسل، عبدالرحیم گواهی، تهران، فرهنگ اسلامی.
 7. امیری، مجتبی، پایان تاریخ و بحران اعتماد: بازشناسی اندیشه­های تازه فوکویاما، فصلنامه اقتصادی سیاسی، ش 97-98.
 8. باوند، داود، گفت و شنودی درباره منافع ملی، فصلنامه سیاسی اقتصادی، ش 40.
 9. پولانیی، مایکل، (1376)، فراسوی نیهیلیسم، عزت­الله فولادوند، مجموعه مقالات خرد در سیاست، تهران، طرح نو.
 10. توسیدید، (1377)، تاریخ جنگ پلوپونزی، محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی.
 11. جوادی آملی، عبدالله، (1389)، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء.
 12. خورشیدی، ناصر؛ محمد یوسفی جویباری، سعید کریمی، (تابستان 1396)، مبانی تاریخی و نظری سیاست خارجی ایالات متحده امریکا، فصلنامه علمی-پژوشی پژوهشنامه تاریخ، سال دوازدهم، ش 47.
 13. دانلد، دیوید بی. مک؛ رابرت جی. پاتمن، بتی مسون پارکر، (1389)، اخلاق و سیاست خارجی، مهدی ذاکریان، تهران، دانشگاه امام صادقb.
 14. درویشی، فرهاد؛ محمد فردی تازه­کند، (پاییز و وزمستان 1387)، مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلام ایران مطالعه موردی: دولت خاتمی (1376-1384)، فصلنامه ژئوپولیتیک، سال چهارم، شماره سوم.
 15. دهشیری، محمدرضا، (تابستان 1378)، آرمان­گرایی و واقع­گرایی در سیاست خارجی امام خمینیv، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، ش 2.
 16. ذاکریان، مهدی، (1390)، اخلاق و روابط بین­الملل، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادقb.
 17. راسل، برتراند، (1349)، اخلاق و سیاست در جامعه، محمود وحیدیان، تهران، انتشارات وحید.
 18. ستوده، محمد، (1382)، ماهیت انسان و روابط بین­الملل، مجله علوم سیاسی، شماره 22، صص 179-212.
 19. سیف­زاده، سیدحسین (1372)، نظریه­های مختلف در روابط بین­الملل؛ تهران، نشر سفیر.
 20. سیف­زاده، سیدحسین، (1370)، تحول در مفهوم منافع ملی و جایگزینی آن با مصالح متقابل بشری، در تحول مفاهیم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
 21. سیف­زاده، سیدحسین، (1376)، مبانی و مدل­های تصمیم­گیری در سیاست خارجی، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
 22. شوب، دیوید، (1381)، لنین و لنینیسم، محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، خجسته.
 23. صدرا، علیرضا، (تابستان 1383)، تعامل اخلاق و سیاست، فصلنامه علوم سیاسی، سال هفتم، ش 26.
 24. عمید زنجانی، عباسعلی، (1388)، فقه سیاسی حقوق تعهدات بین­المللی و دیپلماسی در اسلام، تهران، سمت.
 25. فارابی، محمدبن محمد، (1384)، تحصیل السعاده، علی اکبر جابری مقدم، قم، دارالهدی.
 26. فاستر، مایکل، 1376، خداوندان اندیشه سیاسی، جواد شیخ­الاسلامی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ج1.
 27. قوام، سیدعبدالعلی، (1384)، روابط بین­الملل، نظریه­ها و رویکردها، تهران، سمت.
 28. قوام، عبدالعلی، (1370)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین­الملل، تهران، نشر و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
 29. کاتوزیان، ناصر، (1379)، نظریه عمومی تعهدات، ج4، ش 1686، اعمال حقوقی، ش 212، نظریه عمومی تعهدات، ش 330.
 30. کانت، ایمانوئل، (1380)، صلح پایدار، محمد صبوری، تهران، نشر به باوران.
 31. کریمی فرد، حسین، (تابستان 1394)، جایگاه حقوق بین­الملل در نظریه­های روابط بین­الملل، مجله حقوقی بین­المللی، صص 313-337، ش 52.
 32. کلینتون، دیوید دبلیو، (1379)، دو رویه منفعت ملی، اصغر افتخاری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 33. لیک، دیوید، (1377)، واقع بینی، عزت­الله فولادوند، راه نو، ش 4 ، ص 11
 34. مطهری، مرتضی، (1368)، مجموعه آثار شهید مطهری، تهران، صدرا، ج 1.
 35. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، (1374)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج4.
 36. مورگنتا، هانس. جی.، (1376)، سیاست در میان ملت­ها، حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
 37. نجفی، موسی؛ موسی فقیه­حقانی، (1391)، تاریخ تحولات سیاسی ایران: مولفه­های دین؛ تجدد و مدنیت در تاسیس دولت – ملت در گستره هویت ملی ایران، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 38. نخعی، هادی، (1376)، توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 39. نقدی، جعفر، (1395)، اصول روابط بین­الملل و سیاست خارجی، تهران، مدرسان شریف.
 40. نهرو، جواهرلعل، (1392)، نگاهی به تاریخ جهان، محمود تفضلی؛ ج3، تهران، امیر کبیر.
 41. وحید، مجید، (پاییز 1382)، گردش در سیاست­گذاری خارجی بر اساس منافع ملی؛ بررسی سیاست­های اروپایی ژنرال دوگل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاس، ش 61.
 42. ورعی، سیدجواد، (1390)، بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 43. هونتزینگر، ژاک، (1368)، درآمدی بر روابط بین­الملل، عباس آگاهی، مشهد، آستان قدس رضوی.
  1. Aristotle (1998) – The Nicomachean Ethics – Translated by divid Ross – Oxford University Press – p 30 .
  2. Crick- Bernard- In Defence of Politics – 2 nd ed .- Chicago – 1972 . P: 24
  3. Hofimann  Stanley – (The Superpower Ethics: The Rules Of Game) in Ethics in International Affairs_ New York: Carnegie Council on Ethics and International Affairs _ 1988 _ Volume_ 1_ P.8
  4. Immons – Beth – (1998) – “Compliance with International Agreements” – The Annual Review of Political Science – Vol . 1 – No 4 – P: 77
  5. Kennan – George (1985) – ((Morality and Foreign Policy)) – Foreign Affairs 64 (Winter 1985 – 86).
  6. Kraig Robert (The Tragic Scisnce: The Uses of Jimmy Carter in Foreign policy Realism” Rhetoric & public Affairs – 5/1 (2002) – P . 21.
  7. Morgenthau Hans ((Politics Among Nations )) – New York: Alfred A. Knopf – 1948 – P . 249
  8. Quoted by Joseph Frankel – National Interest – (London : P . 18. Macmillan – 1970