درآمدی بر اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای در تحقق جامعه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

     اندیشه سیاسى اسلام در چند دهه اخیر شاهد تحولات عمده و نوآورى‌هاى مهمى بوده است. مهم‌ترین و برجسته‌ترین تحول در اندیشه سیاسى اسلام را مى‌توان در تحولات انقلاب اسلامى و آراء و اندیشه‌هاى رهبران انقلاب اسلامى در ایران یافت.آراء و اندیشه‌هاى امام خمینى(ره)، خود به عنوان بنیانگذار نخستین نظام سیاسى اصیل شیعى در ایران حایز اهمیت است. اندیشه سیاسى آیت‌اللّه خامنه‌اى نیز به عنوان شاگرد و یار وفادار امام خمینى نقش و جایگاه مهمى دارد. بینش حکیمانه و تجربه عملى رهبرى نظام اسلامى در کوران حوادث مختلف در نزدیک به چند دهه،اهمیت توجه به اندیشه‌ها و آراء سیاسى ایشان را برجسته ساخته است. نتیجه پژوهش حاضر بیان گر آن است که؛ بررسی سه دهه در فضای نظر و عمل مقام معظم رهبری نشان از نظام هماهنگی دارد به گونه‌ای که اجزایش یک کل نظام‌مند را تشکیل می‌دهد که ادامه‌دهنده گفتمان فکری علمای گذشته و استمرار بخش گفتمان امام خمینی‌(ره) است و با رویکرد اجتهادی به مسایل معاصر می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Political Thought of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei in the Realization of Islamic Society

نویسنده [English]

  • Mohmmadhossin Fattahian
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Shahre kord University
چکیده [English]

The political thought of Islam in the last few decades has witnessed major changes and important innovations. The most important and prominent development in the political thought of Islam can be found in the developments of the Islamic Revolution and the views and thoughts of the leaders of the Islamic Revolution in Iran. Ayatollah Khamenei's political thought also has an important role and position as a disciple and loyal friend of Imam Khomeini. The wise insight and practical experience of the leadership of the Islamic system in the aftermath of various events in nearly a few decades, has highlighted the importance of paying attention to their political ideas and opinions. The result of the present study indicates that; The study of three decades in the space of opinion and action of the Supreme Leader shows the system of coordination in such a way that its components form a systematic whole that continues the intellectual discourse of past scholars and the continuation of Imam Khomeini's discourse and deals with contemporary issues with an ijtihad approach. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • religion
  • politics
  • political thought
  • Islamic political thought
1 –  قرآن کریم
2 –  نهج البلاغه
3 - اسپریگنز توماس،(1398)،فهم نظریه های سیاسی،مترجم فرهنگ رجایی،نشرآگه،تهران
 4 - برزگر ابراهیم،(1389)، ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام،فصلنامه اندیشه سیاسی،سال ششم،شماره دو،صص43 - 72   
5 -  بشیریه حسین،(1376)،تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم،نشر نی،تهران
6 – بیانات مقام معظم رهبری رجوع شود پایگاه حفظ ونشر آثار: http://farsi.khamenei.ir
7- حقیقت سیدصادق،(1392)مبانی اندیشه سیاسی در اسلام،قم، دانشگاه مفید.
8- خامنه ای سید علی،(  1386 ) پیشوای صادق (علیه السلام)، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی .
9– خامنه ای سید علی،(1392)، طرح کلى اندیشه اسلامى در قرآن،تهران، نشر مرکز صهبا.
10- خامنه ای سید علی،(1390)،انسان 250 ساله،تهران، نشرموسسه ایمان جهادی مرکز صهبا.
11- خسروپناه عبدالحسین،(1388)،جریان شناسی فکری ایران معاصر،قم،موسسه فرهنگی حکمت نوین
12- خسروپناه عبدالحسین،(1398)منظومه فکری(نظام بینشی،منشی وکنشی )آیت الله العظمی خامنه ای،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ واندیشه.
13-  خوانساری محمد،( 1397)،منطق صوری،نشر دیدار،تهران،
14- درآمدی بر جامعه‌شناسی؛ تاریخچة جامعه‌شناسی، (1373)، چاپ اوّل، قم: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت.
15- رجایی فرهنگ ،(1372)،تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان ،نشر قوم،تهران
16- رستمی سجاد،(1395)،اندیشه سیاسی  آیت الله  خامنه ای ،تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی
17- سیلانی علیرضا،( 1396)   ،درآمدی بر فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری،قم،موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی ره 
18- شکوری ابوالفضل ،( 1377) فقه سیاسی اسلام،(قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷) ص۱۴۲-۱۵۸.
19- صلیبا، جمیل. (1370). واژه‌نامة فلسفه و علوم اجتماعی. ترجمة کاظم برگ نیسی و صادق سجّادی. چاپ اوّل. تهران: شرکت سهامی انتشار.
20- عارفخانی احمد،(1387)،اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری،قم،مرکز پژوهش های صدا وسیما جمهوری اسالمی ایران.
21-  عمید زنجانی، عباسعلی،(1384) اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر،امیر کبیر ، تهران
22- عنایت حمید،(۱۳۶۲ )اندیشه‎ ی سیاسی در اسلام معاصر ،مترجم: خرمشاهی تهران ،خوارزمی
23- غفاری مصطفی،(1396) از نیمه خرداد؛طرحی از اندیشه ورهبری حضرت آیت الله خامنه ای،تهران ،انتشارات انقلاب اسلامی .
55 - فخر زارع سیّد حسین (1393) ،جامعه از منظر قرآن، پژوهشنامه معارف قرانی دانشگاه علامه طباطبایی ،مقاله 5، دوره 5، شماره 16، بهار 1393، صفحه 93-122
24- کرمی جوان عبدالله، (1384) ،خورشید انقلاب ؛شرح حال وخاطرات حضرت آیت الله خامنه ای،احمدیه،قم
25- محمدی لرد عبدالمحمود،(1392)،مدل تحلیل راهبردی در اندیشه مقام معظم رهبری،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال شانزدهم،شماره چهارم،زمستان
26- مطهّری، مرتضی. (1384). جامعه و تاریخ. چاپ هفدهم. تهران: انتشارات صدرا.
27- محسن مهاجرنیا،(1380 )،اندیشه سیاسی فارابی،(1380)  قم: بوستان کتاب، ص ۳۰۳.
28- مظفری، آیت، اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، صفحه: ۱۳، زمزم هدایت، تهران - ایران، 1386 ه.ش.
29-  موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی،(1381)،ویژه نامه ؛آب، آیینه وآفتاب،قم
30- واعظی احمد،(1385)،حکومت اسلامی:درسنامه اندیشه سیاسی اسلام،حوزه ه علمیه قم،مرکز مدیریت