الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام حسین( ع) و دانشجوی دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

 هر انقلابی در معرض آسیب‌ها و انحرافات فرهنگی است که ممکن است در مسیر حرکت آن خلل وارد کند. از این‌رو، چالش و دغدغه اصلی همه تحولات بزرگ انقلاب‌ها، صیانت از جهت‌گیری‌های غلط فرهنگی آنهاست. برای ارزیابی و تحلیل حرکت انقلاب اسلامی و جلوگیری از انحراف، باید به شاخص‌ها اساسی فرهنگ انقلاب اسلامی توجه شود و حرکت انقلاب اسلامی با آنها سنجیده شود و پس از آن، انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف، آسیب‌شناسی شود و کانون های آسیب، شناسایی، ترمیم و اصلاح شوند.
بنابراین پرسش این پژوهش عبارت‌است از اینکه «شاخص‌های فرهنگ در انقلاب اسلامی چیست؟». نوع پژوهش کاربردی و برای بررسی این موضوع از روش توصیفی – تحلیلی جهت تعیین و تبیین شاخص‌های فرهنگ انقلاب اسلامی استفاده شده است.
بر اساس نتایج به‌دست آمده از این پژوهش الگـویی بـرای طبقه‌بندی شاخص‌های فرهنگی در سه سطح شاخص‌های استراتژیک، شاخص‌های هدف(بعد) و شاخص‌های عملیاتی(مولفه) پیشنهاد شد که هر سطح دارای مؤلفـه‌هـای هماهنـگ و شـاخص‌هـای مناسب خود است. البته این الگو در هـر سـطح انقسـام بـه اجـزای خردتر و ارتباط آنها مشخص گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Achieving the Indicators of Culture in the Context of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • reza shahgholian 1
  • ناmahdi nazemi 2
1 ihuo
2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین ع
چکیده [English]

Each revolution is subject to cultural damage and deviations that may spill over into its path. Hence, the main challenge and concern of all the great changes of revolutions is to protect their cultural misgivings. In order to evaluate and analyze the movement of the Islamic revolution and prevent diversion, the basic criteria of the culture of the Islamic revolution should be considered and the Islamic Revolution movement should be measured with them, and after that, the Islamic revolution in various dimensions would be pathological and the centers of damage, identification, restoration And be corrected.
So the question of this research is, "What are cultural indices in the Islamic revolution?" The research type is applied and descriptive-analytical method has been used to determine the indices of Islamic Revolution culture.
Based on the results of this research, a model has been proposed for the classification of cultural indicators in three levels of strategic indicators, target (dimensional) indices and operational indicators (components), each level having its own coordinating components and indicators. Of course, this pattern has been determined at each level of fragmentation into smaller components and their relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Template
  • Indicator
  • Culture
  • Islamic Revolution
  • Islamic Culture
- قرآن کریم.
2- بنیانیان، حسن(1386) ، فرهنگ و توسعه: خط و مشی گذاری برای تقویت فرهنگ توسعه در ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر.
3- دوپوی‌، گزاویه‌(1374). فرهنگ و توسعه. (‌ترجمه‌ی فاطم فراهانی و عبدالحمید زرین قلم). مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
4- حدیث ولایت (نرم‌افزار-ویرایش دوم)، «مجموعه بیانات و پیام‌ها و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام‌خامنه‌ای(مدظلله العالی)، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، حفظ و نشر آثار حضرت امام‌خامنه‌ای(مدظلله العالی).
5- قنبرلو، عبدالله(1391)، فرهنگ راهبردی و دفاع ملی، مطالعه موردی جنگ تحمیلی، تهران: مطالعات راهبردی، شماره3.
6- بیگدلو، مهدی(1392)، دفاع ملی فرهنگ بنیاد و مقابله با جنگ نرم، تهران: مطالعات قدرت نرم، شماره 8.
7- جعفری، محمدتقی(1373)، فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو، تهران: انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی‌‌.
8- روح‏‏‏الامینی، محمود(1377)، زمینه فرهنگ شناسی، تهران: عطار.
9- امام خمینی(ره)، صحیفه‌ی نور، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام، جلد 15.
10- مهدی‌نسب، محسن(1392)، بررسی تاثیر مؤلفه‌‌های فرهنگ انقلاب اسلامی در تدوین بخش دفاعی و امنیتی برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم توسعه، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
11- میرمحمدی، داوود(1393)، «تحلیلی بر مؤلفه‌های فرهنگی در منظومۀ فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)»، قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
12- سلیمی، محمد(1385)، الگویی برای دستیابی به مولفه‏‏‏های فرهنگی، مجموعه‌ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی.
13- بهشتی‌نژاد، مهدی(1393)، تدوین مؤلفه‌های اصلی فرهنگ انقلاب اسلامی و بازنمایی آن در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع).
14- مهرآیین، مصطفی(1379)، مطالعه و ارزیابی تبیین‌های فرهنگی انقلاب اسلامی ایران، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
15- عباسی، علی‌رضا(1382)، آسیب‌شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی ایران، قم: مجتمع آموزشی شهیدمحلاتی.
16- لسلی ا. وایت(1379)، تکامل فرهنگ، مترجم مجیدی، ناشر دشتستان.
17- کوئن، بروس(1372)، درآمدی به جامعه شناسی، مترجم محسن ثلاثی، تهران: انتشارات سمت.
18- روح‏‏‏الامینی، محمود(1373)، زمینه فرهنگ شناسی، تهران: دانشگاه پیام نور.
19- سلیمی، حسین(1379)، «فرهنگ گرایی»، تهران: وزارت امور خارجه.
20- ترابی(1341)، «مبانی جامعه شناسی»، تهران: نشر اقبال.
21- بیلینگتون، روزاموند(بی‌تا)، فرهنگ و جامعه، ترجمة فریبا عزبدفتری، تهران: نشر قطره.
22- امام خمینی(ره)، صحیفه‌ی نور، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام، جلد 15.
23- مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)، روزنامه‌ی کیهان، 2/9/1379.
24- مالک بن نبی، مشکل فرهنگ، ترجمه‌ی جواد صالحی، تهران: نشر قلم.
25- منصوری، جواد(1374)، فرهنگ استقلال، چاپ سوم، تهران: وزارت امور خارجه.
26- محمدی ری شهری، محمد(1385)، میزان الحکمه، قم: دارالحدیث.
27- موسوی همدانی، سید محمدباقر(1374)، ترجمه تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.
28- عیاشی، محمد بن مسعود(1380 ه.ق)، تفسیر العیاشی، تهران: المطبعه العلمیه، چاپ اول.
29- مکارم شیرازی، ناصر(1374)، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران: چاپ اول.
30- قرائتی، محسن(1383)، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، چاپ یازدهم.
31- مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما(1393)، اهمیت فرهنگ از منظر آیات و روایات، قم: مرکز پژوهش های اسلامی صداوسیما.
32- رفیع زاده، شهرام(1378)، آناتومی فرهنگی، تهران: نشر انتشار.
33- کاظمی، سیدعلی اصغر(1376)، بحران نوگرایی، تهران: نشر قومس.
34- وبگاه www.peyvastfarhangi.ir.