انقلاب مستمر؛ راهبردی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران.

2 کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران.

چکیده

انقلاب­ها می­آیند، نه این که ساخته شوند. اما اگر انقلابی چون انقلاب اسلامی، ساخته شود، به بنیادی تبدیل می­گردد، که به تنهایی گام­های بعدی خود را خویش می­سازد! ولی چگونه؟ انقلاب مستمر، مفهومی است که با بسط آن می­توان به سوال مذکور پاسخ داد. اما، چنانچه با این سوال مواجه باشیم که چگونه می­توان به تحقق گام دوم انقلاب اسلامی نائل آمد؟ پاسخ فرضی آن است که با انقلاب مستمر، نه به معنای سوسیالیستی، بلکه به مفهومی در تراز انقلاب اسلامی، می­توان بدان دست یافت. ولی همین بررسی، نیازمند روشی نو است، که با ساختن یک مبنای نظری از رهبری انقلاب، در گفتار نخست بیانیه گام دوم فراهم آمده است. انقلاب مستمر در تراز انقلاب اسلامی، پنج مؤلفه حرکت انقلابی و ارزشی، مقاومت، خودسازی و تمدن­سازی انقلابی را دربرمی­گیرد که در یک نظام سلسله مراتبی به تقویت و تحقق همدیگر کمک می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Continuous revolution; A Strategy in Realizing the Statement of the Second Step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • morteza shirody 1
  • mohamadtaghi poortaher 2
1 imam sadiq research instiute for islamic seicieces-qom
2 imam sadegh research center
چکیده [English]

Revolutions come, not to be made. But if a revolution like the Islamic Revolution is built, it will become a foundation, which alone will take its next steps! But how? Continuous revolution is a concept that can be used to answer this question. However, if we are faced with the question of how to achieve the second step of the Islamic Revolution? The hypothetical answer is that with a continuous revolution, not in the socialist sense, but in a concept at the level of the Islamic revolution, it can be achieved. But this study requires a new method, which, by building a theoretical basis for the leadership of the revolution, is provided in the first speech of the second step statement. Continuous Revolution At the level of the Islamic Revolution, the five components of the revolutionary movement and values ​​include resistance, self-improvement and revolutionary civilization, which help to strengthen and achieve each other in a hierarchical system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous Revolution
  • Second Step Statement
  • Islamic Revolution
  • Supreme Leader
امام خمینی، روح الله (1379). صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج1 و 2.
امام خامنه ای، سیدعلی (1383). سخنرانی 19 بهمن.
امام خامنه ای، سیدعلی (1397). سخنرانی 22 بهمن.
آرنت، هانا (1361). انقلاب، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمی.
آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3.
استمپل، جان دی (1377). درون انقلاب ایران، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران، رسا.
پارسانیا، حمید (1376). حدیث پیمانه؛پژوهشی در انقلاب اسلامی، قم، معاونت امور اساتید.
جعفریان، رسول (1380). جریان ها و سازمان های مذهبی- سیاسی، تهران، دانش و اندیشه معاصر.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8.
خالقی افکند، علی (1379). امام خمینی و گفتمان غرب، تهران، انجمن معارف اسلامی ایران.
دهشیری، محمدرضا (1379). درآمدى بر نظریه سیاسى امام خمینى، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامى.
ذوعلم، علی (1377). جرعه جارى، تهران، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی.
رواسانی، شاپور (بی تا). دولت و حکومت در ایران در دوره تسلط استعمار سرمایه داری، بی جا، نشر شمع.
روحانی، حمید (1383). بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی(ره)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج1.
زمانی محجوب، حبیب (1390). «نوسازی تمدن  اسلامی»، فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش، شماره 29، بهار، ص 117-137.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
شفیعی فر، محمد (1391). انقلاب اسلامی؛ ماهیت، زمینه ها، پیامدها، قم، معارف.
شیرودی، مرتضی (1391). جنبش ها و نهضت های اسلامی سیاسی معاصر، قم، زمزم هدایت.
فیرحی، داود (1386). فقه سیاسی اسلام، قم، دانشکده باقرالعلوم.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان.
لوباس، هایتس (آذر 1381)."انقلاب چیست؟" ترجمه مرتضی اسعدی، نشریه معارف.
مدنی، جلال الدین (1379).حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سروش.
مدنی، جلال الدین (1386). تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج1.
نجاتی، غلامرضا (1377). تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، تهران، رسا، ج1.
نجفی، موسی و فقیه حقانی، موسی (1390). تاریخ معاصر ایران، تهران، نشر آرما.
نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1.
وینسنت، اندرو (1378). ایدئولوژى‏هاى سیاسى مدرن، ترجمه مرتضى ثاقب‏فر، تهران، ققنوس.