تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی با آرمان‌های سیاسی آن (با تاکید بر محورهای بیانیه گام دوم انقلاب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

چکیده

یکی از موضوعات اساسی که همواره در حوزه انقلاب­‌ها مورد سوال و چالش قرار می­‌گیرد، دستاوردها و میزان دستیابی به اهداف و آرمان­‌های انقلاب است که پاسخگویی صحیح و علمی به این پرسش اساسی می­تواند موجب حفظ و تداوم انقلاب و ارزش­های ایجاد شده ‌باشد. پرداختن به چنین موضوعی در چهل سالگی انقلاب اسلامی با توجه به ماهیت ایدئولوژیک آن ضرورت دارد. نظر به اهمیت این موضوع و نیز با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تحلیل علمی گفتمان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط دانشگاه­ها، هدف از این پژوهش، تبیین و تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی با آرمان­های سیاسی مندرج در قانون اساسی با تاکید بر محورهای بیانیه گام دوم انقلاب است. نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی و مشتمل بر سه سوال است و داده­ها با روش تحلیل محتوا از منابع مورد نظر استخراج شده است. بر اساس یافته­های تحقیق، انقلاب اسلامی از بین16 آرمان مهم خود، 14 آرمان را تحقق بخشده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که جمهوری اسلامی توانسته است اغلب آرمان­های سیاسی خود را که در قانون اساسی آن تجلی یافته است، محقق سازد ولی لازم است برای تحقق کامل آرمان عدالت اجتماعی و ایجاد تمدن نوین اسلامی تلاش بیشتری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the political achievements of the Islamic Revolution with its political ideals (Emphasizing the axes of the statement of the second step of the revolution)

نویسنده [English]

  • Zahra Foroutani
1 . Assistant Professor, Faculty of Management, Economics and Accounting, PayameNoor University,Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the main issues that are always questioned and challenged in the field of revolutions is the achievements and the degree of achievement of the goals and ideals of the revolution that the correct and scientific answer to this basic question can lead to the preservation and continuation of the revolution and Values ​​created. Addressing such an issue in the fortieth anniversary of the Islamic Revolution is necessary due to its ideological nature. Given the importance of this issue and also considering the emphasis of the Supreme Leader on the scientific analysis of the discourse of the statement of the second step of the Islamic Revolution by universities, the purpose of this study is to explain and comparative analysis of the political achievements of the Islamic Revolution with political ideals The second step of the revolution, with emphasis on the axes of the statement. The type of research is descriptive-analytical and consists of three questions and the data are extracted from the desired sources by content analysis method. According to the research findings, the Islamic Revolution has realized 14 of its 16 important ideals. The results of the research show that the Islamic Republic has been able to realize most of its political ideals, which are manifested in its constitution, but it is necessary to make more efforts to fully realize the ideal of social justice and the creation of a new Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of the Second Step of the Revolution
  • Comparative Analysis
  • Political Achievements of the Islamic Revolution
  • Political Ideals of the Islamic Revolution
  • Constitution of the Islamic Republic
آیت الله خامنه ای، سیدعلی (1397). «بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران»، قابل بازیابی در: farsi.khamenei.ir.
آیت الله خامنه ای، سیدعلی (1394). حدیث ولایت، خدمات فرهنگی مرکز نور، جلد1.
آیت الله خامنه ای، سیدعلی (1398). بیانات رهبری در دیدار با دانشجویان، خبرگزاری فارس:1/3/1398.
 آیت الله خامنه ای، سیدعلی (1397). "بشارت پیروزی‌های بزرگتر از به ‌زانو درآوردن۴۸ساعته رژیم صهیونیستی"، khamenei.ir ، 10/10/1397.
آیت الله خامنه ای، سیدعلی (1392). بیانات در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، khamenei.ir ، 20/12/1392.
آیت الله خامنه ای، سیدعلی (1390). بیانات در اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی، khamenei.ir ، 26/۰۶/1390.
آیت الله خامنه ای، سیدعلی (1374). اقامه نماز جمعه‌ به‌ امامت‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی، leader.ir، 20/11/1374.
آیت الله نوری همدانی، حسین (a1397). پیروزی جبهه حق در کشورهای اسلامی مشهود است، خبرگزاری فارس ، 8/10/1397.
آیت الله نوری همدانی، حسین (b1397). دستاوردها و برکات انقلاب برای مردم تبیین شود، خبرگزاری فارس، 3/10/1397.
امام خمینی، روح‌الله (1385). صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم، ج۲۱، 15 و12.
امام خمینی، روح‌الله (1368). وصیت نامه سیاسی ـ الهی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3.
اسحاقی، سیدحسین (1386). ارمغان انقلاب(تلخیصی از نود و دو دستاورد انقلاب اسلامی ایران)، مرکزپژوهش های اسلامی صدا و سیما، تهران: زلال کوثر.
بصیرت (1395). «نیم نگاهی به دستاوردهای انقلاب اسلامی»، 18/11/1395.
بهروز، صمد (1398). »مولفه‌های تاثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران بر حزب‌الله لبنان«، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، سال هشتم، بهار، شماره 28، صص 25-47.
پیرهادی، مهدی (1397). «بیانیه گام دوم؛ مرور چهل سال عزت، ترسیم آینده‌ای پر افتخار»، خبرگزاری فارس: 25/12/1397.
جمالی زواره، ساره ( 1397). دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8.
حاج علی اکبری، محمدجواد (1397). «نکات کلیدی در تحلیل بیانیه گام دوم»، khamenei.ir.
خاندوزی، سیداحسان (1397). «گام دوم و اصلاحاتِ نظام سیاست‌گذاری»، khamenei.ir.
رستمی، مصطفی (1397). «تمام کلمات بیانیه رهبر انقلاب حرف دارد/ دانشجویان بیانیه را تبیین کنند» خبرگزاری فارس:1/12/1397.
روزنامه کیهان (1397). «نیویورک‌تایمز: هیچ کشوری مانند ایران لیاقت رهبری خاورمیانه را ندارد»، 2/11/1397.
زرهانی، سیداحمد (1397). «۳ زاویه قابل تأمل بیانیه گام دوم انقلاب»، خبرگزاری فارس: 20/12/1397.
سبزه ای، محمدتقی (1395). «بررسی و تحلیل جامعه شناختی نتایج سیاسی انقلاب اسلامی»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال سیزدهم، شماره47.
صابری، محمد (1397). «مسیرگام دوم انقلاب؛گذر از چالش ها و تحقق آرمان ها»، پایگاه اطلاع رسانی دولت، ۲۷ اسفند.
عبدالهی، کیان (1397). «بررسی ابعاد بیانیه گام دوم انقلاب»، باشگاه خبرنگاران جوان، 27/11/1397.
عمید زنجانی، عباسعلی (1421ه.ق). فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، جلد1.
فدوی بنده قرائی، احمد و تقی‌زاده، ابراهیم (1391). «آزادی و جایگاه آن در اندیشه حقوق بشری امام خمینی»، مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال اول، شماره اول.
فردوست، حسین (1395). «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی»، جلد1، به نقل ازbasirat.ir ، 18 بهمن.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان.
مدنی، جلال الدین (1387). «وابستگی حکومت پهلوی»، سقوط2: مجموعه مقالات دومین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران: موسسه مطالعات و پ‍ژوهشهای سیاسی، به نقل از rasekhoon.net:11 خرداد1393.
مرتضوی امامی زواره، سیدعلی، (1393)، دستاوردهای بین المللی انقلاب اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
مشرق نیوز (1397). «خلاصه ای از جنایات هولناک و خیانت های رضاخان»، ۶ اردیبهشت.
مطهری، مرتضی (1372). پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا، چاپ نهم.
نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1.