جوانگرایی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تکیه بر مبانی قرآنی و روائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

نوشتار حاضر به دنبال تبیین ضرورت جوانگرایی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، با تکیه بر آیات و روایات می­باشد و سوال اصلی آن عبارت است از این که مبانی قرآنی و روایی جوانگرایی در اندیشه­ی مقام معظم رهبری در ارکان مسئولین حکومت جمهوری اسلامی چه می­باشد؟ نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می­دهد مهمترین علل ضرورت جوانگرایی، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که جوانگرایی در نظر ایشان امری مسلم تلقی شده است؛ جلوگیری از انقطاع نسل انقلاب، الگو گیری از سیره ی پیامبر اکرمa، تداوم خلاقیت و نوگرایی، پیشرفت کشور، مسئولیت در قبال نسل جوان، دست­یابی به آینده مطلوب، خستگی ناپذیری جوان، فطرت پاک و آگاهی و بصیرت جوان خلاصه کرد. همچنین مبانی قرآنی و روایی ضرورت جوانگرایی در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است که مولفه­های فوق را تایید می­کند. در مقابل، در صورت عدم توجه به جوانگرایی از سوی مسئولان، ممکن است شاهد انقطاع نسل انقلاب باشیم در حالی که در اندیشه­ی رهبری تاکید ویژه­ای به حفظ و تداوم نسل انقلاب شده است و این مهم در سخنرانی­ها و دیدارهای ایشان متبلور است. به نظر می­رسد هر یک از مولفه­های مذکور می­تواند به عنوان علتی مستقل برای ضرورت جوانگرایی محسوب گردد. تبیین ضرورت جوانگرایی، می­تواند کمکی در ایجاد انگیزه مسئولان مربوطه در به کارگیری نیروی جوان داشته باشند. روش این پژوهش وصفی - تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه­ای می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Youthfulness in the statement of the second step of the Islamic Revolution, relying on Quranic and narrative principles

نویسنده [English]

  • ali badri
df
چکیده [English]

The present article seeks to explain the necessity of youth in the statement of the second step of the Islamic Revolution, based on verses and hadiths, and its main question is that the Qur'anic principles and the narrative of youth in the thought of the Supreme Leader in the pillars of the Islamic Republic What is it? The result of this study shows that the most important reasons for the necessity of youthfulness, according to the statements of the Supreme Leader that youthfulness is considered a matter of course; Preventing the cessation of the generation of the revolution, following the example of the Holy Prophet, the continuation of creativity and modernity, the progress of the country, responsibility for the young generation, achieving a desirable future, indefatigability of the young, pure nature and awareness and insight of the young summed up. Also, the Quranic principles and the narration of the necessity of youthfulness have been examined in this article, which confirms the above components. On the contrary, if the officials do not pay attention to youthfulness, we may witness the cessation of the generation of the revolution, while in the thought of the leadership, special emphasis has been placed on the preservation and continuation of the generation of the revolution, and this is important in their speeches and meetings. It is crystallized. It seems that each of these components can be considered as an independent reason for the necessity of youthfulness. Explaining the need for youthfulness can help motivate relevant officials to employ young people. The method of this research is descriptive-analytical along with library studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statement of the second step of the revolution
  • youth
  • narrations
  • Quran
  • youthfulness
  • Supreme Leader
قرآن کریم.
پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، www.khamenei.ir
ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینة، قم، دارسیدالشهداء للنشر.
ابن أبی الحدید، عبد الحمید، (1404ق )، شرح نهج البلاغة، قم، مکتبة آیة الله المرعشی.
ابن أشعث، محمد بن محمد، (بى تا)، الجعفریات (الأشعثیات) - تهران، چاپ: اول.
ابن بابویه، محمدبن علی، (1395ق)، کمال الدین وتمام النعمة، تهران، الاسلامیة، چاپ دوم.
ابن بابویه، محمد بن علی، (1413ق)، من لا یحضره الفقیه - قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ: دوم.
ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، (1385ق)، دعائم الإسلام - قم، چاپ: دوم.
ابن عبد البر، یوسف، (1412ق)، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، بیروت، دارالجیل.
بحرانی، سید هاشم، (1374ق)، البرهان فی تفسیر القرآن، قم، موسسه بعثه.
تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، (1410 ق)، غرر الحکم و درر الکلم - قم، چاپ: دوم.
ثقفی، ابراهیم، (1410ق)، الغارات، قم، دارالکتب الاسلامی.
حرانی، حسن بن علی، (1404ق)، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین.
حکیمی، محمد رضا ، حکیمی، محمد، حکیمی، علی، (1380ش)، الحیاة، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر معارف.
ذهبی، محمد(1409ق)، تاریخ الاسلام، بیروت، دارالکتب العربی.
راجی، سید محمد حسین، خاتمی، سید محمد رضا، (1398ش)، گام تمدن ساز، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف.
سیوطی، جلال الدین، (1404ق)، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، قم، مکتبة آیة الله العظمى المرعشی النجفی.
طباطبائی، سید محمد حسین، (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، مکتبة النشر الاسلامی لجامعة المدرسین، قم، ط ـ الخامسة.
طبرسی، فضل بن حسن، (1376ش)، اعلام الوری بأعلام الهدی، قم، موسسه آل البیت(ع).
طبری، محمد بن جریر، (1412ق)، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفة.
طوسی، محمد بن حسن، (بی تا)، التبیان فی تقسیر القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
العسکری، حسن بن علی، (1409ق)، التفسیر المنسوب الى الامام العسکری(ع)، مدرسة الامام المهدی(ع)، ط ـ الاولى، قم.
عیاشی، محمدبن مسعود، (1380ق)، کتاب التفسیر، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیة.
فلسفی، محمد تقی، (1378ش)، جوان از نظر عقل و احساسات، تهران، نشر فرهنگ اسلامی.
کلینی، محمد بن یعقوب، (1407ق)، الکافی - تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ: چهارم.
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، (1403ق)، بحار الأنوار ، بیروت، ط – الاولى.
مرتضوی، سید یحیی، (1397ش)، جوانگرایی در مدیریت اسلامی از منظر آیات و روایات، فصلنامه مدیریت در اسلام، سال سیزدهم، بهار و تابستان، شماره 36.
واحدی، علی بن أحمد، (1411ق)، أسباب النزول، بیروت، دار الکتب العلمیة.
واقدی، محمد بن سعد، (بی تا)، الطبقات الکبری، بیروت، دار الکتب العلمیة.