تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم قرآن و حدیث- خوارزمی- الزهرا(س)- تهران- ایران

2 دانشگاه الزهرا (س)- تهران- ایران

3 الهیات- دانشگاه الزهرا(س)- تهران

چکیده

اقتدار، مبحثی راهبردی و نیاز مبرم حکومت‌ها است. از مهم‌ترین عواملی که در اقتدار ملی اثرگذار است، رهبر جامعه است. پس از رحلت امام خمینی(ره) تاکنون، رهبری ایران اسلامی بر عهده‌ی آیت‌الله خامنه‌ای است. اقتدار از منظر ایشان بسیار مورد توجه بوده است و آثار مهمی دربردارد. اثر حاضر، پژوهشی توصیفی-اکتشافی است که با استفاده از فرایند تحلیل مضمون و نرم‌افزار MAXQDA، آثار اقتدار ملی را در بیانات معظم‌له بررسی و مبانی قرآنی آن را استخراج نموده است. دستیابی به اهداف و منافع اثری است که اقتدار ملی در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای در پی دارد که خود به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. آثار داخلی به‌ترتیب فزونی شامل: برقراری امنیت، ایجاد عزت و عظمت، بقاء و ثبات کشور، برپایی دین و اخلاق و حرکت و پیشرفت کشور است. آثار خارجی نیز به ترتیب شامل: تأثیر بر دشمن، تأثیر بر دیگر ملل و تأثیر بر مناسبات و روابط بین‌الملل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of the effects of national authority in Ayatollah Khamenei's statements and its Quranic principles

نویسندگان [English]

  • bi bi sadat razi bahabadi 1
  • Atena Bahadori 2
  • z p 3
1 science in Quran and Hadith- alzahra- tehran- Iran
2 alzahra- Tehran- Iran
چکیده [English]

Authority is a strategic issue and an urgent need of governments. One of the most important factors influencing national authority is the leader of society. Since the death of Imam Khomeini, Ayatollah Khamenei has been the leader of Islamic Iran. Authority has been very important from his point of view and has important effects. The present work is a descriptive-exploratory research that has studied the effects of national authority in His Holiness's statements and extracted its Quranic principles using the content analysis process and MAXQDA software. Achieving goals and interests is the effect of national authority on Ayatollah Khamenei's statements, which is itself divided into internal and external parts. Internal works are increasingly included: establishing security, creating dignity and grandeur, survival and stability of the country, establishing religion and ethics, and moving and progressing the country. External effects also include: influencing the enemy, influencing other nations, and influencing international relations, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic Principles
  • National Authority
  • Works of National Authority
  • Ayatollah Khamenei
  • قرآن کریم
  • اخترشهر، علی، (1386)، اسلام و توسعه، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  • اختری، عباسعلی، (1392)، اقتصاد مقاومتی: زمینه­ها- راهکارها، تهران، امیرکبیر.
  • اسکندری، محمدحسین، دارابکلائی، اسماعیل، (1383)، پژوهشی در موضوع قدرت، قم، پژوهشکده­ی حوزه و دانشگاه.
  • امیری، ابوالفضل، (1395)، نفوذ و تحدید جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات عملیات روانی، (44)، 83-107.
  • ایزدهی، سجاد، (1396)، مشارکت سیاسی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  • آقایی، داوود، (1382)، سازمان­های بین­المللی، تهران، نسل نیکان.
  • بودون، ریمون، بوریکو، فرانسو، (1385)، فرهنگ انتقادی جامعه شناسی، عبدالحسین نیک­گهر، تهران، فرهنگ معاصر.
  • پورفرد، مسعود عبدالحسین، (1398)، ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  • جوادی آملی، عبدالله، (1385)، تسنیم، قم، اسراء.
  • ......، (1389)، تسنیم، قم، اسراء.
  • خلیلی، رضا، (1384)، تحول تاریخی-گفتمانی مفهوم امنیت، استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • زمخشری، محمود بن عمر، (1407)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل‏، بیروت، دارالکتاب العربی.
  • شجاعی­زند، علیرضا، (1376)، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
  • صالحی امیری، سیدرضا، (1389)، انسجام ملی و تنوع فرهنگی، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
  • صفایی حائری، علی، (1386)، از معرفت دینی تا حکومت دینی، قم، لیلة­القدر.
  • طباطبایی، محمدحسین، (1390)، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏.
  • طبرسی، فضل بن حسن، (1372)، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، فضل­الله یزدی طباطبایی، هاشم رسولی، تهران، ناصر خسرو.
  • عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن، محمد، شیخ­زاده، (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، سال5، (2).
  • علی­بابایی، غلامرضا، (1383)، فرهنگ روابط بین­الملل، تهران، وزارت امور خارجه.
  • قرائتی، محسن، (1388)، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس­هایی از قرآن.
  • قرشی، علی­اکبر، (1354)، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
  • کمالی، یحیی، (1397)، روش­شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره4، (2)، 189-208.
  • لاریجانی، علی، غلامی ابرستان، غلامرضا، (1390)، روابط اقتدار و مشروعیت در نظام سیاسی اسلام، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره4، (16)، 65-92.
  • محسنی، حمید، (1398)، دانش و انتقال دانش، تهران، نشر کتابدار.
  • مصباح یزدی، محمد تقی، (1387)، انقلاب اسلامی و ریشه­های آن، قم، مؤسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی(ره).
  • مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، (1371)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
  • منوچهری، عباس، (1388)، نظریه­های انقلاب، تهران، سمت.
  • سایت IR