پیشران های نظریه انتظار در کارایی جریان‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاریار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 دانش‌آموخته دکتری گرایش انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران.

چکیده

پویایی حیات سیاسی نظام اجتماعی بدون کاربست جریان‌های سیاسی امکان‌پذیر نیست؛ اما ضرورت بکار گیری آن‌ها بدون بهره‌مندی از انتظام فکری، بستر ناهنجاری‌ها و آشفتگی اجتماعی را سبب می‌گردد. مقوله انتظار به عنوان نظریه‌ای برای برون‌رفت از بی‌نظمی‌های سیاسی در محیط اجتماع، توانایی ارائه عناصری جهت ساماندهی به رفتار سیاسی جریان‌های سیاسی را داراست. به این دلیل در این پژوهش با امعان نظر به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مؤلفه‌های کارایی جریان‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی از فرهنگ انتظار استخراج می‌شود. یافته‌های تحقیق گویای آن است که مقوله انتظار در حوزه اندیشگی انگاره‌های ذهنی جدیدی را برای جریان‌های سیاسی خلق می‌کند و در عملکرد آن چارچوب بدیعی را جهت همسویی با جامعه ارائه می‌دهد.جامعه تشیع در عصر غیبت، همواره در حیات اجتماعی خویش، محروم از حاکمیت سیاسی مشروع بوده و در طول تاریخ، زیر سیطره حاکمان جور زیست می‌کرده است. این مسئله سبب گشته برخی از ابعاد فکری شیعیان نشر نیابد و عالمان شیعی، تنها به مسائل ضروری مکتب تشیع، اکتفا نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proponents of the theory of expectation in the efficiency of the political currents of the Islamic Republic with emphasis on the statement of the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Roohollah Shakeri Zaruhdi 1
  • iesa molavi vardanjani 2
1 Assistant Professor of Farabi University of Tehran
2 دانشجو
چکیده [English]

The dynamism of the political life of the social system is not possible without the use of political currents; But the need to use them without the benefit of intellectual order causes the bed of anomalies and social turmoil. The category of expectation as a theory to get out of political disorder in the social environment, has the ability to provide elements to organize the political behavior of political currents. For this reason, in this study, by examining the statement of the second step of the Islamic Revolution, the components of the efficiency of the political currents of the Islamic Republic are extracted from the culture of waiting. The findings of the research indicate that the category of waiting in the field of thought creates new mental ideas for political currents and in its performance provides a novel framework for alignment with society. It has been legitimate and has lived under the rule of rulers throughout history. This issue has caused some aspects of Shiite thought to be published and Shiite scholars to be content with only the essential issues of the Shiite school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of expectation
  • political currents
  • the system of the Islamic Republic
  • the statement of the second step of the Islamic Revolution
  • the Supreme Leader
قران کریم
نهج البلاغه (1389)، سید رضی، ترجمه محمددشتی، قم، بنیاد نهج البلاغه
التهانوی، محمدعلی (1996)، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت: مکتبه ناشرون.
امینی سابق، زین‌العابدین؛ ردایی، هادی؛ ساده، احسان (1398)، «تبیین نظریه مسئولیت اجتماعی جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تأکید بر حکمرانی خوب» مجله:مدیریت کسب و کار - شماره 43 ‏
افتخاری، اصغر،  مهدی شمشیری، محمدعلی زرگرزاده (1397)، «مؤلفه های مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه ای(مدظله العالی)»، فصلنامه مدیریت نظامی، تابستان شماره2
افتخاری، اصغر (1394)،  «الزامات راهبردی انقلاب اسلامی برای علم سیاست»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی(دانشگاه همدان)»، سال پنجم - شماره 17
افتخاری، اصغر (1390)، «اخلاقی نمودن روابط بین الملل: رویکردی قرآنی»، در: مهدی ذاکریان (به اهتمام) اخلاق و روابط بین الملل، تهران دانشگاه امام صادق(ع)، صص 415 تا 466.
عمید، حسن (1389)، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران (1397)، تهران، دفتر حفظ و نشر آثار رهبری.
بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای هیاءت دولت، اقشارمردم به مناسبت های مختلف
جمعی ازنویسندگان (1398)، روش‌شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای در گام دوم انقلاب اسلامی» تهران، سازمان بسیج اساتید کشور
امام خمینی، (الموسوی)، روح الله (1377)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
امام خمینی، (الموسوی)، روح الله (1377)، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
امام خمینی، (الموسوی)، روح الله (1385)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
خسروپناه، عبدالحسین و پناهی آزاد، حسن (1389)، هستی شناسی معرفت، تهران: انتشارات امیرکبیر.
جوادی‌آملی، عبدالله (1387)، حیات حقیقی انسان در قرآن، قم، اسرا
درخشه، جلال (1390)، آفاق تمدنی انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
درخشه، جلال (1389)، گفتارهایی درباره انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
درخشه، جلال (1389)، سی گفتار پیرامون امام خمینی، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
رکابیان، رشید (1398)، «مؤلفه های انقلابی گری، انقلابی بودن وانقلابی ماندن»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش 57، صص95-107
طاهرنژاد، احسان (1398)، بیانیه گام دوم انقلاب نویسنده مقام معظم رهبری، گردآوری تهران، انتشارات شبنما
قرائتی، محسن (1398). مبانی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» تهران
مطهری، مرتضی (1378)، آینده انقلاب اسلامی، نشرصدرا
میرشکاری، جواد (1393)، گروه واژه گزینی. ویراستار. دفتر اول. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران. انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مجلسی، محمد باقر، 1363)، بحار الانوار، تهران، اسلامی
محمّدى رى شهرى، محمد (1379)، سیاست نامه امام على(علیه السلام)، ترجمه مهدى مهرى، قم، دارالحدیث
آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان.
مرتضوی امامی زواره، سید علی؛ اصغر افتخاری؛ حسین هرسیج، (پاییز1394)، «منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن»، فصلنامه پژوهش­های انقلاب اسلامی، شماره 14، تهران، انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران.
نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1.
ماکس وبر (1374)، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری و همکاران، انتشارات مولی
های، کالین (1385)، درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه احمد گل محمدی، تهران: نشر نی.
Blaikie, N (1993), Approaches to Social Enquiry , Cambridge: Polity
Crotty, M (1998). The Foundation of Social Research. London: Sage.
www.tasnimnews.com
https://www.iribnews.ir
www.mizanonline.com